Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Listopad - Grudzień 2021

toc-lis-gru-2021.jpg
toc-lis-gru-2021.jpg

Od Wszystkich Świętych po Święte Boże Narodzenie, w świetle uroczystości Niepokalanego Poczęcia, spoglądamy na Maryję kroczącą Bożymi drogami...

Rzecz i własność

Piotr M. Lenart   6(86)2021, s. 3

Od Wszystkich Świętych po Święte Boże Narodzenie, w świetle uroczystości Niepokalanego Poczęcia, spoglądamy na Maryję kroczącą Bożymi drogami. Ona z odwagą i zaufaniem odpowiada na wezwanie Boże...


Najświętsze Ciało

Cyprian z Kartaginy   6(86)2021, s. 4

"Należy się lękać i modlić, by ktoś przez nieprzystępowanie nie oddzielił się od Ciała Chrystusa i nie został pozbawiony zbawienia".


Włączeni w ofiarę

Papież Franciszek   6(86)2021, s. 6

Modlitwa Eucharystyczna (...) wyraża charakter Mszy świętej i stanowi jej główny moment, przygotowujący do Komunii świętej.


Idźcie w pokoju Chrystusa

Ryszard Kilanowicz   6(86)2021, s. 8

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,22-27).


Tylko Jezus

Redakcja   6(86)2021, s. 11

Czy można żyć tylko dzięki Eucharystii? Przykłady świętych pokazują, że tak. Ciało Chrystusa to Pokarm, który sprawia, że nasze życie staje się piękne i pełne.


Mój skarb

Adrian Antosiewicz   6(86)2021, s. 14

Człowiek jako grzesznik ze swej natury wystawiany jest na liczne pokusy, które finalnie mogą prowadzić do utracenia komunii z Jezusem...


Polskość dziś

Paweł Zdziarski   6(86)2021, s. 15

Słowo "patriotyzm" budzi różne skojarzenia. Dla jednych będzie to postawa stara i niemodna, dla drugich to płacenie podatków i niezaśmiecanie lasów...


Porady dla mężczyzn

Agnieszka Krasucka (Beszłej)   6(86)2021, s. 18

Na pytanie o najlepsze cechy przyszłego męża większość dziewczyn odpowiedziało, że są nimi wierność i szczerość...


Miłość pokonała lęk

Justyna i Dominik   6(86)2021, s. 21

Poznaliśmy się pod koniec listopada 2016 r. w kawiarni. Tam przedstawiła nas sobie wspólna znajoma. Nie był to przypadek - zwłaszcza że w tamtym momencie życia żadne z nas nie myślało o wchodzeniu w związki...


Kościół a ewolucja

Julia Szwarc   6(86)2021, s. 24

Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie na teorię ewolucji zareagowały najpierw stanowczym odrzuceniem, ponieważ teoria ta burzyła dotychczasowe wyobrażenia o pochodzeniu człowieka...


Skrzydła

Kasandra Witkowska   6(86)2021, s. 26

Człowiek, który nie rozwija swoich skrzydeł, który nie dąży za swoimi duchowymi pragnieniami zaczyna się uwsteczniać.


Trzeci kantyk Miriam

Adrian Szary   6(86)2021, s. 28

W ostatnich w tym roku kalendarzowym "Rycerskich rymach" wiersz nadesłany przez Annę Tlałkę.


Intencja Rycerstwa Niepokalanej

Tomasz Straszyński   6(86)2021, s. 29

Listopad 2021: Aby Męczennik miłości pobudzał nas do przyjęcia radykalnego świadectwa o Królestwie Bożym. Grudzień 2021: Aby Dzieciątko Jezus pociągało nas swoją czułością i napełniało pokojem tak potrzebnym sercom rozczarowanym i pozbawionym sensu życia.


Audiencja u Króla

Redakcja   6(86)2021, s. 31

Wspomnienia o św. Maksymilianie.