Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
RYCERZ MŁODYCH
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Alleluja! Chrystus Zmartwychwstał!

Święta Wielkiej Nocy to nie tyle piękny zwyczaj i tradycja, zgodnie z którą święcimy "święconkę", przesyłamy sobie życzenia i polewamy się "dyngusem". To przede wszystkim czas świadczenia o tym, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje! Pokonał śmierć, wyzwolił człowieka z niewoli szatana i pozostaje z nami w mocy swoich Sakramentów, aby każdy człowiek mógł nieustannie się odradzać i umacniać w miłości.

Stąd Wielkanoc to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary w Chrystusa na miarę wiary Maryi, Jego Matki. Ona pamiętała o słowach swego Syna, który zapowiadał swą śmierć i że "po trzech dniach zmartwychwstanie" - i "rozważała wszystkie te sprawy w swoim sercu". Dlatego nigdy nie straciła ufności, że Jej Syn zwycięży śmierć i chwalebnie zmartwychwstanie. A Jej Syn, Zbawiciel, dokonawszy tak wspaniałego cudu swej wszechmocy, zapewne hojnie wynagrodził wiarę i ufność swej Matki i Jej jako pierwszej ukazał się po zmartwychstaniu.

Niech nasza wiara będzie równie niezachwiana, jak Maryi, w potęgę i moc Chrystusa Zmartwychstałego, aby i nam ukazał się, szczególnie w trudnych chwilach życia, i napełnił radością nasze serca, radością Serca Maryi i pocieszonych Apostołów, którzy następnie byli gotowi dla Chrystusa i dla Jego nauki ponieść wszelkie prześladowania, utrapienia, a nwet życie swe poświęcić dla Jego Ewangelii.

Niech radość z faktu, że Jezus pokonał śmierć i żyje, przenika nasze serca i naszą codzienność, a moc płynąca od Zmartwychwstałego napełnia nas nadzieją, że i my powstaniemy z martwych do pełni życia w Chrystusie - Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.

Za darem modlitwy

− zespół redakcyjny "Rycerza Młodych"


Najnowsze artykuły


Na co czekamy?

Piotr M. Lenart   2(82)2021, s. 3

Wołali do Pana, ale nie wszyscy. Gdy jedni szli do kościoła, na Eucharystię, adorację, Różaniec..., inni maszerowali ulicami z żądaniami zabijania, z bluźnierczymi hasłami, z mową pogardy i nienawiści do wszystkiego, co katolickie...


Dzień Pański

Justyn   2(82)2021, s. 4

Tylko ten może brać udział w Eucharystii, kto wierzy, że prawdą jest, czego uczymy, kto także został zanurzony w wodzie odradzającej i przynoszącej odpuszczenie grzechów, i żyje tak, jak nauczał Chrystus.


Hymn wdzięczności

Papież Franciszek   2(82)2021, s. 6

Akt pokuty pomaga nam pozbyć się naszego poczucia wyższości i stanąć przed Bogiem takimi, jakimi jesteśmy w rzeczywistości, ze świadomością, że jesteśmy grzesznikami, z nadzieją na uzyskanie przebaczenia.


Tam przygotujcie dla nas

Ryszard Kilanowicz   2(82)2021, s. 8

Poświęcamy czas i wkładamy wysiłek w przygotowanie tylko tych aspektów naszego życia, które są dla nas istotne. Dlatego do fryzjera jest kolejka, wizytę u kosmetyczki trzeba planować...


Marta Robin

Redakcja   2(82)2021, s. 11

Przyszła na świat w 1902 r. Zmarła 79 lat później. Przez 52 lata jej jedynym pokarmem był Najświętszy Sakrament.


Mała Wielkanoc

Julia Krause   2(82)2021, s. 14

Nie rozumiem w pełni, czym jest Eucharystia. Prawdopodobnie nigdy jej nie zrozumiem i myślę, że nie chodzi o to, żeby ją rozumieć, ale czuć. Eucharystia wykracza poza ludzką logikę...


Korona stworzenia

Agnieszka Krasucka (Beszłej)   2(82)2021, s. 16

Jeśli chcemy być piękne i podobać się właściwym mężczyznom, zechciejmy podobać się najpierw Bogu.


Iść jego drogą do świętości

Emilia   2(82)2021, s. 18

Sprawą pierwszorzędną był stały kontakt z Bogiem, który jest dla mnie najważniejszy. Współżycie przed ślubem jest cudzołóstwem - grzechem śmiertelnym...


Jak Bóg (nie) logiczny

Marcin Kula   2(82)2021, s. 20

Jak bardzo ateistyczni by nie byli niektórzy przedstawiciele zlaicyzowanego Zachodu, to ich wizja religii, której się sprzeciwiają, wywodzi się z tradycji chrześcijańskiej.


Początki świata (2)

Michał Chaberek   2(82)2021, s. 23

Księga Przyrody i Księga Pisma Świętego wzajemnie uzupełniają się, ponieważ każda z tych dwu Ksiąg przekazuje inną część tej samej historii.


"Wiosenne porządki"...

Kasandra Witkowska   2(82)2021, s. 26

Wiosenne porządki kojarzą się z przygotowaniem pól, sadów, ale także naszych domostw na nowy początek. Po mroźnej zimie, gdy świat jest biały lub szary, zaczyna coraz częściej dochodzić do głosu promienne słoneczko...


Biskupie, męczenniku...

Adrian Szary   2(82)2021, s. 28

Dziś w naszym cyklu sylwetka twórcza Eweliny Malety.


Intencja Rycerstwa Niepokalanej

Małgorzata Rochowiak   2(82)2021, s. 29

Marzec: Aby Wielki Post był czasem sprzyjającym naszej przemianie zgodnie z kryterium miłości i solidarności, jak uczy św. Maksymilian. Kwiecień: Aby radość Zmartwychwstałego wypełniała nasze serce i pozwalała nam przekazywać Jego miłość.


Do ataku, do ofensywy

Maksymilian M. Kolbe   2(82)2021, s. 31

Musimy rozpocząć generalną ofensywę na pierwsze dziesięciolecie Niepokalanowa! Przede wszystkim musimy podbić własne dusze dla Niepokalanej, a przez Nią dla Najświętszego Serca Jezusowego!