Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
RYCERZ MŁODYCH
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Mój skarb

Adrian Antosiewicz   

rm-086-14.jpg
rm-086-14.jpg

Człowiek jako grzesznik ze swej natury wystawiany jest na liczne pokusy, które finalnie mogą prowadzić do utracenia komunii z Jezusem. Tak i ja nieraz ulegam podszeptom złego i grzeszę. Jednakże zawsze mam w pamięci słowa Jezusa "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników".

Regularnie przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania, aby na nowo powracać do Niego i w pełni uczestniczyć w każdej Mszy świętej.

Pełne uczestnictwo to nie tylko przyjęcie Komunii świętej, ale też wsłuchiwanie się w teksty Pisma Świętego, odczytywane i odśpiewywane na Mszy, kazania, prefacje, aklamacje i pozostałe modlitwy. Dla mnie Msza święta staje się wtedy bardziej zrozumiała i w pewien sposób logiczna.

Cennym i ciekawym doświadczeniem jest czytanie komentarzy do Liturgii Słowa, które można znaleźć w Internecie na każdy dzień, dla lepszego zrozumienia ich przekazu.

Msza święta jest dla mnie najbardziej intymnym doświadczeniem obecności Boga. Prawdziwie obecne Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina jest najwyższym darem, jaki człowiek mógł dostać od Boga w tym życiu. Nie są one żadną symboliką, jak to wielu błędnie przyjmuje, ale realnie obecnym Bogiem. Staram się zawsze mieć przed sobą te słowa, aby postępować z należytym szacunkiem i czcią przed obliczem Najwyższego.

Obecna sytuacja na świecie, wywołana koronawirusem, spowodowała, że wielu nie miało możliwości pójścia do kościoła. Był to również pewnego rodzaju czas próby dla tych, którzy regularnie uczestniczyli w Eucharystii i nagle byli zmuszeni do zrezygnowania z niej, ponieważ doświadczyli, jak bardzo za nią tęsknili.

[...].

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 6(86)2021 | Mój skarb, s. 14