Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Styczeń - Luty 2020

toc-sty-lut-2020.jpg
toc-sty-lut-2020.jpg

"Oto wielka tajemnica wiary" - tak często słyszymy te słowa podczas Eucharystii, że nie robią już na nas żadnego wrażenia...

Źródło mocy

Piotr M. Lenart   1(75)2020, s. 3

"Oto wielka tajemnica wiary" - tak często słyszymy te słowa podczas Eucharystii, że nie robią już na nas żadnego wrażenia... Co gorsza, w ogóle cała Msza święta jest dla nas... nudna.


Duch i ogień ukryty

Efrem Syryjczyk   1(75)2020, s. 4

W Twym chlebie żyje ukryty Duch, który nie może być spożyty; w Twym winie płonie ogień, który nie może być wypity...


Najwyższe dziękczynienie

Papież Franciszek   1(75)2020, s. 6

Pan Jezus, stając się chlebem łamanym dla nas, wylewa bowiem na nas całe swoje miłosierdzie i swoją miłość, aby odnowić nasze serce, naszą egzystencję i nasz sposób odnoszenia się do Niego i do braci.


Jak to będzie w niebie?

Maksymilian M. Kolbe   1(75)2020, s. 8

Trochę zaś mogą sobie jako tako uzmysłowić, jak to będzie w niebie, ci, którzy nieco z przedsmaku nieba zakosztowali już tu na ziemi.


To jest powód, by wierzyć

Redakcja   1(75)2020, s. 10

Na świecie odnotowano ponad 140 cudów eucharystycznych. Prawie zawsze wydarzyły się one wówczas, kiedy człowiek podważał, bezcześcił lub wątpił w żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii.


Eucharystia: Słowo Boga

Wilfrid Stinissen   1(75)2020, s. 15

Chrześcijaństwo to Ktoś do pokochania. Kapłani i pastorzy z definicji są ludźmi pochwyconymi przez Chrystusa, którzy mogą świadczyć o tym, że On jest ich wielką radością.


Przyjaciela mam...

Emil Zieńko   1(75)2020, s. 18

Jedna ze znanych piosenek, śpiewanych przy okazji nabożeństw i wspólnych spotkań, zaczyna się od słów: "Przyjaciela mam, co pociesza mnie"...


"Oto czynię wszystko nowe"

Ilona Kwaśny   1(75)2020, s. 19

"To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie: więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: «Patrz, to coś nowego» - to już to było w czasach, które były przed nami" — Kohelet.


Kapłan-niewolnik

Teresa M. Michałek   1(75)2020, s. 21

Był pierwszym "czarnym" kapłanem i wcale nie było mu łatwo...


Odrodzone Królestwo. Restauratio Imperii

Marcin Kula   1(75)2020, s. 24

Na początku Roku Pańskiego 2020 raczej nie można napisać o niczym innym jak o przypadającej 20 stycznia 700. rocznicy koronacji Władysława Łokietka na władcę odrodzonego Królestwa Polskiego.


Po co nam czystość?

Jan P. Strumiłowski   1(75)2020, s. 27

Chrześcijańska miłość uczuciem nie jest. Uczucia są od nas niezależne - same w nas rodzą się i same zanikają. Gdyby miłość była uczuciem, nie byłoby wolno nam jej ślubować - bo przecież ślubować możemy tylko to, co podlega naszej woli.


Rozkładany krzyż

Adrian Szary   1(75)2020, s. 30

Oto wiersz nadesłany przez Amelię Pudzianowską. Ten kaligramiczny tekst wzbudza refleksję...


Intencja Rycerstwa Niepokalanej

Aneta Gierbuszewska   1(75)2020, s. 31

Styczeń: Abyśmy umieli "oddawać siebie Niepokalanej" jako Jej umiłowane dzieci. Luty: Abyśmy stawali się chrześcijanami, dla których pokora i posłuszeństwo są stylem życia.