Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Źródło mocy

Piotr M. Lenart   

rm-075-03-wstep.jpg
rm-075-03-wstep.jpg

"Oto wielka tajemnica wiary" - tak często słyszymy te słowa podczas Eucharystii, że nie robią już na nas żadnego wrażenia... Co gorsza, w ogóle cała Msza święta jest dla nas... nudna. Nie zachwyca swą tajemniczością i głębią symboli. Wręcz przeciwnie, jest niezrozumiała i raczej traktowana jako "przykry obowiązek" nakazany przez Kościół.

Jak to się stało, że brak nam zachwytu nad tym niewyobrażalnym darem Bożej miłości i Bożej obecności? Jak przerażająco mało ludzi młodych "żyje Eucharystią", nie widać ich nawet na niedzielnej celebracji "wielkiej tajemnicy". Dlatego dobrze się stało, że Kościół w Polsce zaproponował, aby pochylić się nad tajemnicą Eucharystii, obierając ją sobie jako temat najbliższych trzech lat duszpasterskich.

Od styczniowego numeru na łamach "Rycerza Młodych" będziemy próbowali przybliżyć, czym jest Eucharystia i rozpalić w nas miłość i zachwyt dla niej. Ona jest źródłem mocy i życia. Ona jednoczy nas z Bogiem; sprawia, że żyje w nas Chrystus; że żyjemy w komunii z całym Kościołem, zarówno tym pielgrzymującym jeszcze na ziemi, jak i tym triumfującym w niebie, a także cierpiącym w czyśćcu. Eucharystia nieustannie odradza w nas miłość i "zbawia nas ode Złego" - staje się lekarstwem dla duszy. Umacniając to, co dobre, uczy nas dziękczynienia oraz dostrzegania dobroci i miłości Boga w każdym zdarzeniu naszego życia. Przez zawarte w niej Słowo jest też najlepszym przewodnikiem i wyznacznikiem w codziennej drodze życiowej, mającym moc skorygować kierunek naszych poczynań, by odpowiadały planowi Boga i były wierne otrzymanemu powołaniu.

Na czas odkrywania "wielkiej tajemnicy" z serca † błogosławię...