Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Eucharystia: Słowo Boga

Wilfrid Stinissen   

rm-075-15-wielka-tajemnica-wiary.jpg
rm-075-15-wielka-tajemnica-wiary.jpg

Chrześcijaństwo to Ktoś do pokochania. Kapłani i pastorzy z definicji są ludźmi pochwyconymi przez Chrystusa, którzy mogą świadczyć o tym, że On jest ich wielką radością.

Nie ma nic piękniejszego, nic wyższego, głębszego ani cenniejszego nad Eucharystię. To perła Kościoła!

Eucharystia od samego początku zajmowała w Kościele miejsce centralne. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich opowiada, jak pierwsi chrześcijanie spotykali się po domach na łamaniu chleba (zob. Dz 2,46). Łamanie chleba to coś typowo chrześcijańskiego. Niektórzy Ojcowie Kościoła twierdzili, że Eucharystia formuje Kościół i pozwala mu trwać. Sobór Watykański II powie, że jest ona "źródłem i zarazem szczytem (fons et culmen) całego życia chrześcijańskiego". Papież Jan Paweł II swoją encyklikę rozpoczął słowami: "Kościół żyje dzięki Eucharystii".

Nie są to żadne abstrakcyjne spekulacje. Sam Jezus mówi: "Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie" (J 6,53). Kościół bez Eucharystii jest martwy. [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 1(75)2020 | Eucharystia: Słowo Boga, s. 15