Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Styczeń - Luty 2024

1(99)2024 - spis treści
1(99)2024 - spis treści
1(99)2024 - spis treści

Jaśnieć, słuchać, nie lękać się • Uczestniczę we wspólnocie Kościoła • Theotokos miażdżąca nieprzyjaciela • Maksymalista • 16 lipca • Ukrzyżowana • Kościół i jego rany... (7) • Chrzest – początek drogi • Intencja Rycerstwa Niepokalanej • Czekając na Boga

1(99)2024 | Ineffabilis Deus - Wstęp
Ineffabilis Deus - Wstęp

Niewysłowiony Bóg postanowił poprzez Wcielenie Słowa zrealizować bardziej jeszcze tajemniczą łaską pierwotne dzieło swojej dobroci...

1(99)2024 | Jaśnieć, słuchać, nie lękać się
Jaśnieć, słuchać, nie lękać się

"Panie, dobrze nam tu być!" (Mt 17,4)

1(99)2024 | Uczestniczę we wspólnocie Kościoła
Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

Na początek przypomnijmy sobie, skąd się wziął Kościół oraz skąd ja się wziąłem w Kościele.

1(99)2024 | Theotokos miażdżąca nieprzyjaciela
Theotokos miażdżąca nieprzyjaciela

Blacherne - dzielnica w północno-zachodniej części Konstantynopola. W połowie V w. został tam ufundowany kościół Najśw. Maryi Panny... To w tej świątyni przez wieki przechowywano szaty noszone przez Matkę Zbawiciela.

1(99)2024 | Maksymalista
Ukrzyżowana

Bł. Jadwiga (Edvige) Carboni - stygmatyczka, która nosiła na ręku Dziecię Jezus..., która nosiła krzyż Pana Jezusa...

1(99)2024 | 16 lipca
Maksymalista

Założyciel Rycerstwa Niepokalanej (MI) nie myślał o niczym innym jak o zdobywaniu dusz dla Niepokalanej...

1(99)2024 | Ukrzyżowana
16 lipca

Kard. Stefan Wyszyński, ks. Karol Wojtyła, prezydent USA Jimmy Carter i słoń Leon "łakomczuch"...

1(99)2024 | Kościół i jego rany... (7)
Kościół i jego rany... (7)

Kościół katolicki wobec innych wyznań religijnych i jego zasługi w rozwoju oświaty i kultury.

1(99)2024 | Chrzest – początek drogi
Chrzest - początek drogi

Dla wszystkich chrześcijan początek drogi jest taki sam - niezależnie, czy przypadł on na samym początku życia, w trakcie jego trwania, czy u kresu. Chrzest jest zawsze początkiem....

1(99)2024 | Intencja Rycerstwa Niepokalanej
Intencja MI na styczeń i luty 2024

Styczeń: Aby chrześcijanie w każdych warunkach byli budowniczymi pokoju... Luty: Aby Niepokalana... prowadziła nas do swego Syna...

1(99)2024 | Czekając na Boga
Czekając na Boga

Rok zaczynamy z Anną Magdaleną Filipiak. Oto kilka słów o autorce.