Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Wrzesień - Październik 2018

toc-wrz-paz-2018.jpg
toc-wrz-paz-2018.jpg

Pewien sławny młody piosenkarz powiedział: chcę być głosem młodych - ale ten jego głos wybrzmiewa tylko w piosenkach i tylko takimi treściami, które według niego są "ich głosem". Uczyńcie "Rycerza Młodych" głosem młodych - Waszym głosem!

Kocham cię nad życie

Piotr M. Lenart   5(67)2018, s. 3

Edyta Geppert, wyśpiewując tekst Wojciecha Młynarskiego, bardzo trafnie ujmuje fenomen życia - tego doczesnego: "ech ty, życie, łez mych winne, nie zamienię cię na inne!". Normalnie każdy chce żyć - i to jak najdłużej.


Skąd się wzięło życie?

Piotr M. Lenart   5(67)2018, s. 4

Odpowiedzi na pytanie: Skąd się wzięło życie? - można zakwalifikować zasadniczo do dwóch grup: 1. Wierzących w Przypadek, 2. Wierzących w Stwórcę. Można dodać jeszcze trzecią grupę...


Życie poświęcone

Roman Aleksander Soczewka   5(67)2018, s. 9

"Było nas więcej niż stu z różnych zakonów i klerycy świeccy i z różnych narodowości; był nawet jeden Murzyn, co się święcił" (św. Maksymilian).


"Kapłanie Boży" - w słuchawce telefonu...

Stanisław M. Piętka   5(67)2018, s. 12

Dzwoni telefon. Na ekranie szereg cyfr. Nie sposób domyślić się, kto dzwoni. Pamięć już nie ta, a i wzrok płata figle. "Słucham" - mówię. Odpowiada mi głos w słuchawce, który wczoraj zamilkł.


Szansa na życie

Redakcja   5(67)2018, s. 15

Przybyli młodzi chłopcy, by pomodlić się w bazylice. Coś tu nie pasowało - takich osób raczej nie spotyka się na kolanach w kościele... Niedługo później stało się jasne, skąd się tu wzięli.


Wianek z myśli

Adrian Szary   5(67)2018, s. 20

Doszliśmy w tej naszej półrocznej wędrówce po patriotycznych, polskich tekstach do wieku XX. Wspominałem tu o średniowiecznej Bogurodzicy, renesansowej Pieśni XIV Jana Kochanowskiego...


Ogród Maryi

Renata Biała   5(67)2018, s. 22

Przez wiele lat poszukiwałam odpowiedzi na pytanie: Kim jestem jako człowiek, jako kobieta i do czego zostałam stworzona? To było jak zaproszenie Pana ku głębszej relacji z Nim, by to w Nim me serce spoczęło i znalazło odpowiedź.


Rycerz @ctive

Redakcja   5(67)2018, s. 24

Kierunek Panama. Taize - Madryt 2018. Nowenna Niepodległości.


Intencje MI na wrzesień i październik 2018

Paulina Zaboronek   5(67)2018, s. 29

Wrzesień: Abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność św. Maksymiliana. Październik: Aby modlitwa była źródłem jedności i zapału misyjnego dla Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła.


Bądź misjonarzem!

Piotr Kapusta   5(67)2018, s. 30

Wypoczęci po wakacjach jesteśmy wezwani przez intencje MI do dwóch łączących się z sobą rzeczy: bycia misjonarzem w swoim otoczeniu i głoszenia Ewangelii przez świadectwo życia.