Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencje MI na wrzesień i październik 2018

Paulina Zaboronek   

Wrzesień: Abyśmy umieli nieść światło Ewangelii aż po krańce ziemi, naśladując działalność św. Maksymiliana.

Poszła z pośpiechem w góry" (Łk 1,39). Maryja jest idealnym wzorem do naśladowania w niesieniu światła Ewangelii. Nie zważa na trudności, ale idzie w góry, aby przynieść najlepszą pomoc: Jezusa. "Mając żywą wiarę i mądrość prawdziwą, zrozumiała, że wobec oznajmionego Jej działania Ducha Świętego i mocy Najwyższego nie ma już nad czym myśleć ani wątpić... Oby tacy zechcieli choć w cząstce wziąć sobie naukę i przykład z pokory Panny Najświętszej!" - pisała św. Teresa od Jezusa w Podnietach miłości Bożej. Dla św. Maksymiliana Matka Boża była wzorem doskonałości człowieka i pośredniczką między Bogiem a ludźmi. Przez swoje dzieło apostolsko-misyjne zwrócił uwagę na ludzi w potrzebie, na ubogich; łączył ludzi różnych statusów społecznych, narodów i kultur. Wykorzystywał nowoczesne środki przekazu (książki, prasa, telewizja, radio) do rozpowszechniania chrześcijańskich zasad życia indywidualnego i społecznego. Dziś możemy posługiwać się również internetem, aby naśladując założyciela Rycerstwa Niepokalanej, zdobywać cały świat dla Chrystusa przez Maryję i dobrem przeciwstawiać się złu.

"Św. Maksymilianie, weź również i nas ze sobą w drogę ku ludziom. Uproś nam towarzystwo Niepokalanej na każdej drodze ku dobremu".

Październik: Aby modlitwa była źródłem jedności i zapału misyjnego dla Rycerstwa Niepokalanej i całego Kościoła.

Maryja jest dla mnie wzorem kontemplacji. To Ona z Apostołami "trwała na modlitwie w jedności", prosząc o dar Ducha Świętego. Doświadczywszy już w sposób szczególny działania tego daru podczas zwiastowania, potrafiła docenić jego wartość. Niepokalana pokazuje nam moc modlitwy, dzięki której możliwa jest bliska relacja z Bogiem. Dzięki Niej i przez Nią działa w nas Duch Święty, który uzdalnia do działania misyjnego w jedności z Kościołem. Św. Paweł, zachęcając do postawy apostolskiej, pisał: "Bądźcie wytrwali w modlitwie, czuwając na niej w dziękczynieniu. Módlcie się także za nas, aby Bóg utorował drogę naszym słowom dla głoszenia tajemnicy Chrystusa, z powodu której jestem więźniem. Obym ją ukazał tak, jak powinienem ją głosić. Postępujcie mądrze względem tych, którzy są z zewnątrz, wykorzystując każdą okazję. Słowo wasze niech zawsze będzie życzliwe, przyprawione solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiadać" (Kol 4,2-6).

"Maryjo, spraw, byśmy całą ufność złożyli w łasce Bożej, a nie w sobie".

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 5(67)2018 - Intencje MI na wrzesień i październik, s. 29