Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Artykuły 2022

Maj - Czerwiec 2022

Współcześnie człowiek doszedł do takiego stanu ducha, że już bez skrupułów - i co gorsza, bezkarnie - potrafi kłamać i manipulować...

Marzec - Kwiecień 2022

Otrzymaliśmy w darze Chrystusowy Kościół, aby udzielał nam środków koniecznych do zbawienia, do powrotu do Nieba, do osiągnięcia życia wiecznego.

Styczeń - Luty 2022

Nowy ład i nowy porządek ma tylko wtedy sens, gdy jest całkowicie zanurzony w Bożym prawie oraz opiera się na Bożym porządku miłości i łaski.