Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Pełnia łask

Rycerka Niepokalanej   

rm-090-18.jpg
rm-090-18.jpg

Człowiek, jako istota grzeszna ze swej natury, wystawiany jest na liczne pokusy, które finalnie mogą prowadzić do utracenia komunii z Jezusem. Tak i ja nieraz ulegam podszeptom złego i grzeszę. Jednakże zawsze mam w pamięci słowa Jezusa: "Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników".

Regularnie przystępuję do sakramentu pokuty i pojednania, aby na nowo powracać do Niego i w pełni uczestniczyć w każdej Mszy. "Pełne uczestnictwo" to nie tylko przystępowanie do Komunii, ale również wsłuchiwanie się w teksty czytań mszalnych, kazania, włączanie się w modlitwy, prefacje, aklamacje... Msza staje się wtedy bardziej zrozumiała, logiczna i uporządkowana.

Cennym i ciekawym doświadczeniem jest lektura komentarzy do czytań i Ewangelii, które można znaleźć w Internecie na każdy dzień, dla lepszego zrozumienia ich przekazu.

Msza święta jest dla mnie najbardziej intymnym doświadczeniem obecności Boga. Prawdziwie obecne Ciało i Krew Pana Jezusa pod postacią chleba i wina jest największym darem, jaki człowiek mógł dostać od Boga za życia. Nie są one żadną symboliką, jak to niektórzy błędnie przyjmują, ale realnie obecnym Bogiem. Staram się zawsze mieć przed sobą tę prawdę, aby postępować z należytym szacunkiem i czcią przed obliczem Najwyższego.

Pamiętamy, jak podczas obostrzeń, związanych z tzw. pandemią koronawirusa, wielu z nas nie miało możliwości pójścia do kościoła. Była to pewnego rodzaju próba, która niektórym pokazała, że jeżeli regularnie uczestniczymy w Eucharystii i nagle jesteśmy zmuszeni do zrezygnowania z niej, to jej brak rodzi wielką tęsknotę. [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 4(90)2022 | Pełnia łask, s. 18