Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Oblicza miłości

Ilona Kwaśny   

rm-066-oblicza-milosci.jpg
rm-066-oblicza-milosci.jpg

Można mówić, że się kocha, można zapewniać o miłości, lecz miłość ujawnia się dopiero w spotkaniu z drugim człowiekiem.

Miłość do ujawnienia
potrzebuje drugiego człowieka

Usłyszałam niedawno te słowa z ust ks. Franciszka Płonki. Można mówić, że się kocha, można zapewniać o miłości, lecz miłość ujawnia się dopiero w spotkaniu z drugim człowiekiem.

Beneficjent miłości

Miłość przelaną na bliźniego można nazwać również miłosierdziem, ujawnieniem się miłości. Miłość jest "bezinteresownym darem z siebie samego". Gdy więc jest ona dawaniem, potrzebny jest też ktoś do obdarowywania. Ona sama z siebie domaga się drugiego, chce się dzielić, rozdawać i rozlewać na wszystkich wokół.

Bóg stworzył człowieka, nie jakoby go potrzebował, lecz po to, by go obdarowywać. Bóg jest tym, który "pierwszy nas umiłował" i pragnie od nas wzajemności. Miłość do Boga, a do ludzi ze względu na Boga, ujawnia się w tym, że "jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania", które są nam dane z miłości, żeby chronić nas przed śmiercią. I dlatego "jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej".

Człowiek otrzymał zaproszenie do udziału w tym doskonałym ruchu Miłości Trójcy Świętej. A gdy odrzucił tę miłość, Bóg nie zmienił się, ponieważ "miłość nigdy nie ustaje", ale trwa wiecznie. Żeby ratować człowieka, Bóg nie oszczędził nawet swego Syna. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne". A w życiu wiecznym wiara się skończy, gdyż nie będzie potrzeby wierzyć w coś, co się będzie oglądać. Wtedy też nadzieja się spełni... Tylko miłość pozostanie. [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 4(66)2018 - Oblicza miłości, s. 8