Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencje MI na lipiec i sierpień 2018

Tomasz Straszyński   

rm-066-intencje-mi.jpg
rm-066-intencje-mi.jpg

Lipiec: Aby każdy, kogo inspiruje św. Maksymilian, za jego przykładem rozsiewał wszędzie miłość, która jest twórcza.

Św. Maksymilian M. Kolbe, idąc z wiarą w Boga przez życie, prowadzony przez Niepokalaną, był niewątpliwie siewcą miłości, którą zasiewał w ludzkich sercach nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. Chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej z miłości do Niej. Miłość jest twórcza i może być źródłem wielkich, dobrych dzieł, czego przykładem jest założenie Rycerstwa Niepokalanej, dzięki któremu miłość może być dalej rozsiewana przez rycerzy Niepokalanej na wzór św. Maksymiliana.

Sierpień: Aby za przykładem św. Maksymiliana w każdym sercu królowało pragnienie oddania wszystkiego dla Chrystusa.

Trudno jest czasem oddać coś "swojego" drugiej osobie, nawet to, co możemy jej darmo ofiarować - swój cenny czas. Niektórzy ludzie, żyjąc w ciągłym pośpiechu, robią kariery, gonią za majątkami często kosztem czasu, który mogliby spędzić z Bogiem na modlitwie, rodziną czy przyjaciółmi. Myślę, że trzeba się czasem zatrzymać i zastanowić nad sensem naszego życia - czy jego celem jest gromadzenie bogactw i robienie kariery, czy może podążanie do zbawienia za Miłością, którą jest Bóg, oraz troska o zbawienie innych ludzi. Niech św. Maksymilian, który oddał cały czas swojego życia dla innych ludzi, służąc Chrystusowi, będzie dla nas przykładem do naśladowania i osobistej refleksji nad celem naszego życia.