Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Miecz na ducha złego

Piotr M. Lenart   

Prostą a wzniosłą zarazem modlitwą, którą sama Niepokalana, objawiając się w Lourdes, wskazała - to Różaniec święty. Niechże on stanie się mieczem każdego rycerza i rycerki Niepokalanej, jak Jej medalik jest zabijającą zło kulką.

"Rycerz Niepokalanej", luty 1925

Nosząc habit w klasztorze w Niepokalanowie, mam przyczepiony do sznura, jak w ogóle franciszkanie, różaniec, a dokładnie mówiąc: koronkę franciszkańską.

- Czy bracia noszą ją tak dla ozdoby?

- Nie, ona służy do modlitwy różańcowej, a co więcej, jako że otrzymujemy ją razem z poświęconym habitem, jest też formą ochrony przed atakami Złego.

Jak każda rzecz poświęcona, czy dokładniej: pobłogosławiona przez kapłana, a tym samym poświęcona temu, by używać jej w świętym i pobożnym celu, tak też jest i z różańcem jako przedmiotem: służy on do tego, by przy jego pomocy odmawiać Różaniec święty.

Cóż, forma modlitwy, którą jest Różaniec święty, nie należy do łatwej i przyjemnej. Wiemy jednak, że wielkie rzeczy wymagają trudu, wysiłku i poświęcenia. Podobnie jest z Różańcem. Im więcej włożymy wysiłku w pobożne i głębokie jego rozważanie, tym bardziej możemy być pewni siły jego duchowego oddziaływania.

W czym tkwi moc Różańca? Wspomniałem już o tym w poprzednim numerze - jest nim przynajmniej pięć razy odmawiana Modlitwa Pańska, którą nazwałem "najlepszym egzorcyzmem" (kto nie pamięta dlaczego, odsyłam do poprzedniego numeru "Rycerza Młodych" lub odnalezienia artykułu na stronie internetowej www.rycerzmlodych.pl - Najlepszy egzorcyzm). Następnie wzmacniamy nasz atak na Złego ufną modlitwą do Niepokalanej, wzywając Ją jako "łaski pełną" dziesięć razy na każde Ojcze nasz.

Co więcej, przy każdym takim modlitewnym "wysiłku", by myśli skupić na czymś pobożnym, zaleca się rozważać tajemnice z życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki. I tak rozważamy wydarzenia radosne od zwiastowania do znalezienia Pana Jezusa w świątyni, w drugiej części - od chrztu Pana Jezusa w Jordanie aż po Wieczernik i ustanowienie Eucharystii. Po nich następują rozważania bolesnej drogi Pana Jezusa od konania w Ogrójcu aż po ukrzyżowanie. W końcu rozważamy chwalebne zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Pana Jezusa oraz zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i Maryję zgromadzonych w Wieczerniku. Rozważania kończymy rozmyślaniem nad chwalebnym wniebowzięciem i ukoronowaniem Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.

A jeśli jeszcze czynimy to przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, to już prawdziwa duchowa "bomba" na każde zło, czy jak mawiał św. Maksymilian Kolbe - prosta, a zarazem wzniosła modlitwa i miecz w rękach każdego rycerza i rycerki Niepokalanej.

Ale jak to? Przed Najświętszym Sakramentem modlić się do Matki Bożej? [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 3(65)2018 - Miecz na ducha złego, s. 4