Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencje MI na maj i czerwiec 2018

Beata Sikora   

Maj: Aby przykład Maryi pomagał wierzącym w naśladowaniu Chrystusa i dziele ewangelizacji.

Podążając za Chrystusem jako rycerze Niepokalanej codziennie chcemy stawać się coraz bardziej do Niego podobni i głosić Ewangelię na cały świat. Zdarza się jednak, że zbyt wiele mówimy, zamiast działać. "Bądźmy o tym przekonani i przypominajmy sobie to często, że nie tyle zrobimy wychowaniem czy słowem, ile raczej swoim życiem" - radził św. Maksymilian. Spójrzmy na Niepokalaną. Ta cicha, pokorna Matka tak wiele zrobiła dla świata. Całe Jej życie było ewangelizacją i naśladowaniem swojego Syna. Ona była Mistrzynią czynu, pokazała nam, czym jest miłość przez modlitwę i działanie. Zapragnijmy uczyć się tego od Niej i zastosować w każdej dziedzinie naszego życia. Okazujmy czynną miłość Bogu, Niepokalanej, bliźniemu, ale także Ojczyźnie, przyrodzie, zwierzętom. Niech całe nasze życie będzie kazaniem. Głośmy Ewangelię w taki sposób, by inni widzieli w nas pokornych, ale i odważnych świadków Zmartwychwstania, którzy z miłości są w stanie w ciszy oddać swoje życie, bo wiedzą, że po śmierci odzyskają je na nowo. Bo cóż więcej możemy poświęcić, jak właśnie to życie, które teraz mamy?

Niepokalana, módl się za nami, byśmy wpatrzeni w Ciebie stawali się żywymi głosicielami Dobrej Nowiny całemu stworzeniu, nie tylko ustami, ale i duchem.

Czerwiec: Aby w każdym środowisku i w każdym kraju Rycerstwo Niepokalanej potrafiło realizować swoje powołanie misyjne.

Każdy rycerz jest misjonarzem, bo każdy z nas ma misję - przede wszystkim zdobyć świat dla Chrystusa przez Niepokalaną. Jak ma to wyglądać w praktyce? Tak jak mówił Ojciec Kolbe, mamy w posłuszeństwie przyjmować i wykonywać każdą pracę, która służy uświęceniu dusz. Nie przywiązywać się zbytnio, ale być otwartym na wolę Bożą i iść tam, gdzie nas poślą. "Misjonarz jest jak ziarno rzucone na glebę i musi wydać dużo ziaren".

Gdziekolwiek jesteśmy - w szkole, w pracy, w kościele czy w ubogim kraju - wszędzie tam ludzie potrzebują Boga i nas. Choć praca i warunki ciężkie, a owoc nie zawsze od razu widoczny, nasza nagroda będzie wielka.

Prośmy Matkę Niepokalaną o siłę i wytrwałość w docieraniu w najciemniejsze miejsca ludzkich dusz z Miłością Chrystusową.

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 3(65)2018 - Intencje MI na maj i czerwiec, s. 27