Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Diament do oszlifowania

Piotr M. Lenart   

Wolność kocham i rozumiem.
Wolności oddać nie umiem.

Tak w 1990 r. śpiewali Chłopcy z Placu Broni. Gdy świętujemy odzyskaną niepodległość naszej Ojczyzny, trzeba też dziękować za dar wolności i za każdego obywatela naszego kraju, bo jak śpiewał Obywatel G.C., dopóki my żyjemy, ona (Polska) żyje też. Podczas gdy niepodległość wyznaczana jest przez granice naszego państwa, tak wolność te granice przekracza, sięga dalej i głębiej. Niepodległość nie zapewnia prawdziwej wolności, a czasem może być jej zagrożeniem, kiedy zniewala nas grzechami korupcji, nieprzyzwoitości i... świeckości (czyli bezbożności), bo wtedy: "mury rosną, rosną, rosną, łańcuch kołysze się u nóg". Ponieważ "wolność to diament do oszlifowania... Ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić". Prawdziwa wolność jest tylko w nas, w sercu dziecka Bożego, w Bogu.

Zapraszam do wędrówki śladami wolności i niepodległości. Zapewniam Cię, że po lekturze tego numeru na wiele spraw w tym temacie spojrzysz w nowy sposób.

Wolność to jeden z najbardziej wartościowych darów, które możesz i powinieneś przekazać dalej, przekazać następnym pokoleniom Polek i Polaków, a zatem: Forward...