Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Pieśń XIV

Adrian Szary   

Kontynuujemy wątek twórczości patriotycznej. Po średniowiecznej Bogurodzicy przyszedł czas na Pieśń XIV Jana Kochanowskiego. To fragment pierwszej polskiej, renesansowej tragedii Odprawa posłów greckich.

Dramat po raz pierwszy wystawiony został 12 stycznia 1578 r. w Jazdowie pod Warszawą, dla uświetnienia uroczystości weselnych podkanclerzego koronnego Jana Zamoyskiego oraz Krystyny Radziwiłłówny.

Utwór ma charakter skierowanego do widza moralnego pouczenia dotyczącego spraw państwowych. Tłem tych moralnych rozważań jest wątek mityczny, opisujący greckie poselstwo wysłane do Troi w przeddzień wojny trojańskiej.

Szczególny wymiar ma jedna z pieśni chóru tragedii, zaczynająca się od słów: "Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie...", wydana też oddzielnie w zbiorze pieśni Jana Kochanowskiego. Poeta zwraca w niej uwagę, że wszelka władza pochodzi od Boga, a zatem pełnienie jej jest pełnieniem woli Bożej. Władca jest niejako namiestnikiem Stwórcy. Powinien żyć etycznie i zawsze przedkładać dobro ogółu nad dobro prywatne. Jest niczym biblijny pasterz, któremu "paść ludzi poruczono". Musi więc zawsze pamiętać i troszczyć się o swoich poddanych. [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 2(64)2018 - Pieśń XIV, s. 22