Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Czym jest dla mnie zmartwychwstanie?

Redakcja   

Jest Prawdą i Dowodem na to, że Bóg istnieje i otacza każdego z nas. Jest po prostu Cudem.

Justyna, 29 lat

Zmartwychwstanie jest dla mnie czymś pięknym, cudem "miłości". To przejście przez "piekło" do raju. Gdy patrzę na Jezusa zmartwychwstałego, dodaje mi to siły i mocy do tego, aby być dobrym człowiekiem w teraźniejszym czasie.

Ania, 31 lat

Dla mnie zmartwychwstanie jest czymś, co trudno zrozumieć. Jest jednocześnie radością i tajemnicą. Przeczytałem opis spotkania Marii Magdaleny ze zmartwychwstałym Jezusem. Była to wzruszająca chwila. Pogrążona w rozpaczy kobieta słyszy miły i ciepły głos Pana Jezusa. I w jednej chwili jej radość była tak ogromna, że śmiała się i płakała. Myślę, że dokładnie w ten sposób powinniśmy przeżywać spotkanie z Panem Jezusem.

Adam, 10 lat

Chrystus przez zmartwychwstanie ukazał mi wspaniałość Boga. Mam pewność, że jest On wielki i wszechmocny. Dał mi wiarę w niemożliwe i nadzieję, że i ja po śmierci będę żyła - razem z Nim.

Beata, 17 lat

Zmartwychwstanie dla mnie jest tak jakby drugą Dobrą Nowiną, że zmarł On za nasze grzechy, by nas zbawić, i zmartwychwstał, by powrócić w chwale, a po Jego zmartwychwstaniu nie opuścił nas, tylko pozostawił nam Ducha Świętego. Zmartwychwstanie jest też ukoronowaniem Jezusa jako Pana życia i śmierci.

Konrad, 17 lat

Nie byłoby chrześcijańskiej wiary, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, bo ma to fundamentalne znaczenie. Dla mnie jest ono szansą od Boga dla innych ludzi, bowiem Jezus mógł znów wybaczać grzechy zwykłych śmiertelników, tak jakby Bóg przez Chrystusa ukazywał zbawienie, które prowadziło do życia wiecznego.

Mateusz, 18 lat

Zmartwychwstanie jest dla mnie nadzieją. Jest fundamentem, na którym zbudowana jest moja wiara. Jest czymś niepojętym dla rozumu, jednocześnie wywołującym niepokój i radość. Zmartwychwstanie Jezusa pozwala mi na ufność, że i my zmartwychwstaniemy.

Anna, 31 lat

Zmartwychwstanie to nadzieja, że moje życie i życie tych, których kocham, nigdy się nie skończy. Ta świadomość nadaje sens wszystkiemu, co robię i co mnie spotyka każdego dnia.

Jadwiga, 55 lat

Jezus zmartwychwstał i pokazał nam, jak wielką miłością nas darzy. Chrystus poświęcił się dla nas poprzez śmierć i wyzwolił świat z grzechu.

Andżelika, 13 lat