Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Czas, ciało i lęk

Klemens I Rzymski   

rm-069-04-czas-cialo-lek.jpg
rm-069-04-czas-cialo-lek.jpg

Czy będziesz potrafił, stając do walki, walczyć przepisowo, by, dokonawszy wyboru w mocy Ducha Świętego, otrzymać koronę światła, by w chwale wkroczyć do niebieskiego Jeruzalem? (por. 2 Tm 2,5; Gal 4,26).

Pokonaj smoka

Jeżeli tego właśnie pragniesz, pokonuj własne ciało i jego pragnienia. Pokonaj świat w Duchu Bożym. Pokonaj marności przemijającego czasu: to, co starzeje się i przemija, co się kończy i ulega rozkładowi. Pokonaj smoka (Ap 12,7), lwa (1 P 5,8), węża (2 Kor 11,3). Pokonaj szatana mocą Jezusa Chrystusa - Tego, który umacnia cię przez słuchanie Słowa i Boskością Eucharystii.

"Weź krzyż swój i pójdź" (Mt 16,24) za Tym, który czyni cię czystym, za twoim Panem, Jezusem Chrystusem. Staraj się biec prosto do przodu - z odwagą, nie

z lękiem – polegając na obietnicy Pana, że otrzymasz koronę zwycięzcy, do której Bóg wzywa w górę w Jezusie Chrystusie (por. Flp 3,14). Bo ktokolwiek kroczy prostymi drogami wiary, bez lęku, w każdym swym czynie przyjmuje koronę dziewictwa - wielką i co do ciężaru, i co do nagrody (...).

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 1(69)2019 - Czas, ciało i lęk, s. 4