Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Choroba bezbóstwa

Rycerka Niepokalanej   

rm-089-17.jpg
rm-089-17.jpg

Różni prorocy od prawieków wstrząsali sumieniami. Prawdziwi - często przypłacali życiem przepowiednie wieszczące gorzką prawdę, której władcy nie chcieli słyszeć i którą - jakże często - lud odtrącał jak zarazę. A potem, kiedy się spełniały, zwykle bywało już za późno, aby się zreflektować...

Także i u nas byli wieszcze narodowi, którzy nieraz przepowiadali niezwykłe wydarzenia, lecz przede wszystkim ostrzegali tych, którzy kierowani zuchwałym egoizmem chcieli uwolnić się od wszelkiej zależności i buntowali się - szczególnie przeciwko prawom Bożym.

I choć już u zarania dziejów żałośnie się zakończył bunt najdoskonalszych spośród wszystkich duchów niebieskich - współcześni buntownicy nie wyciągnęli wniosków z tamtego wydarzenia. Bo oni też, nie bacząc na wszechmocnego Boga, nie pamiętając o tym, że to właśnie z Jego woli zaistnieli na świecie, że wszystko zawdzięczają Jego wielkoduszności - powtarzają ten błąd, ciągle odradzający się w całej historii świata. Ale takiego zwielokrotnienia, takiej potwornej eskalacji buntu przeciwko prawom Bożym, przeciw samemu Bogu - niemal na całym obszarze świata - nigdy jeszcze nie było.

Grzech zapomniany

(wg Ivo Bagarićia OFM)

Wielu jest buntowników przeciwko Bogu. Królestwo ciemności, fałszu i nienawiści szerzy się z zastraszającą szybkością... Opuszcza się Boga, a zamiast Niego przyjmuje się byle kogo lub byle co... Toteż współczesny człowiek z powodu swoich grzechów jest już do połowy zanurzony w piekle, lecz mimo to chełpi się nadal pięknymi przymiotami: nowoczesny, postępowy, kulturalny... To jest największy grzech dzisiejszego człowieka, który nie uznaje grzechu, ponieważ nie uznaje Boga... I nie rozumie tego, że grzech jest największym złem, które odbiera mu najwyższe Dobro – Boga. Grzech jest największym nieszczęściem, jako że go pozbawia największego szczęścia - Boga. O tym zapomnieli ludzie w dzisiejszych czasach... Dla dzisiejszego człowieka nie ma grzechu, bo w jego sercu nie ma Boga. Grzech stał się jego bogiem, treścią i sensem jego bezsensownego życia. A to już nawet nie jest pogaństwo, bo poganie znają pojęcia "przykazania" i "grzech". A to jest wulkaniczny wybuch zbuntowanego ducha i zwierzęcych instynktów, których nie może opanować Boże ani ludzkie prawo. Bo jeśli Boga nie ma - pisał Fiodor Dostojewski - to wszystko wolno...

Grzech ma obecnie mnóstwo szkół i niezliczone rzesze kaznodziejów, a krąg sprzedawców śmierci wciąż rośnie. Zwiększa się również liczba słuchaczy i wielbicieli grzechu. Nic więc dziwnego, że ten klimat wdziera się również do życia chrześcijańskiego... Dla wielu chrześcijan nieczystość jest tylko zabawą, a dla wielu chrześcijańskich matek zniszczenie płodu to mały zabieg. Dzisiaj chrześcijanie mało się modlą, wstydzą się klęknąć przed swoim Panem. Niejeden wolałby zostać schwytany na kradzieży niż zaskoczony przy modlitwie. Wielu nie żenują przekleństwa i nieprzyzwoite słowa, ale wstydzą się modlitwy... Niektórzy wstydzą się wymówić imienia Jezusowego w modlitwie, a bez żenady wymawiają je w bluźnierstwie. Wstydzą się wykraczać przeciwko ludzkim zasadom przyzwoitości, ale nie wstydzą się wykraczać przeciw Bożym zasadom zawartym w przykazaniach, które stanowią zasady przyzwoitego zachowania się dzieci Bożych swoisty savoir-vivre... Z wielu dusz chrześcijańskich "wyparowała" już całkowicie nauka Chrystus...

Świat bez Boga

(wg Zygmunta Krasińskiego)

Zygmunt Krasiński - jeden z naszych największych wieszczów, przepowiadał ludzkości przyszły świat bez Boga. Czyż nie jest to dzisiejszy świat? Zastanówmy się nad tym...

...Tysiące, bluźniąc, oszaleją społem,
Jakby zarazy widnokrężnym kołem,
Pójdzie szaleństwo tym ziemskim padołem!

Aż z głębi duchów dusz wnętrzna zakała
Na ich widome przesączy się ciała [...].

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 3(89)2022 | Choroba bezbóstwa, s. 17