Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Nadzieja zmartwychwstania

Piotr M. Lenart   

rm-088-02.jpg
rm-088-02.jpg

Otrzymaliśmy w darze Chrystusowy Kościół, aby udzielał nam środków koniecznych do zbawienia, do powrotu do Nieba, do osiągnięcia życia wiecznego. W tej perspektywie wkraczamy w okres Wielkiego Postu. Na tej drodze Kościół, wspólnota, mobilizuje nas do refleksji nad własnym życiem, do spojrzenia na siebie i relacje z ludźmi, jak też z całym stworzeniem. Taki przegląd stanu ducha jest konieczny codziennie, ale Wielki Post bardziej temu sprzyja, by zobaczyć, co zmienić, by było lepiej, a co umocnić, by wydawało dalej dobre owoce i otwierało nam perspektywę szczęśliwego zmartwychwstania.

Wiara w Chrystusa daje nam nadzieję zmartwychwstania, gdyż Chrystus zapewnia swoich uczniów, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Wiara w Chrystusa pomaga także wytrwać w pokoju, który On nam daje - nie taki, jaki daje świat, kruchy, niestały. Chrystusowy pokój wyrywa człowieka z okowów lęku, strachu, niepewności, czyli z niewoli tego świata, a daje prawdziwą wolność, wolność w Bogu.

Tak, jak Maryja, która doświadczała złości tego świata, przemocy ze strony "władców tego świata", zniewolenia i często absurdalnych rozporządzeń, a mimo to zachowała pokój ducha i czystą wiarę, tak samo i my, oddając się Jej całkowicie, możemy pośród tego świata zachować wiarę i pokój, a przez to stać się czytelnym znakiem nadziei dla współczesnego człowieka. Możemy dać świadectwo Prawdzie poprzez wytrwałość i wierność, poprzez post, modlitwę i jałmużnę, poprzez życie sakramentalne, poprzez miłość, która nie ustaje nawet w obliczu prześladowań czy nienawiści. Do takiej miłości jesteśmy wezwani, by "zło dobrem zwyciężać", jak to czynił św. Maksymilian Kolbe i wielu jego naśladowców.