Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Testamentowe orędzie

Ks. Franciszek Blachnicki   

2(100)2024 | Testamentowe orędzie
2(100)2024 | Testamentowe orędzie
2(100)2024 | Testamentowe orędzie

"Starać się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków..., a zwłaszcza masonów, i o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej" - oto wielki cel, idea św. Maksymiliana, a dla nas testament.

Założyciel Rycerstwa Niepokalanej pragnie zdobyć dla Boga wszystkie dusze, wszystkich bez wyjątku chce przyprowadzić do Niego - i to jest pierwszy punkt jego testamentu.

W Dyplomiku zapisany jest warunek: "Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej niepokalanych rękach". To warunek istotny do tego celu, żeby zdobyć świat, zdobyć wszystkie dusze dla Boga. Można tylko z Niepokalaną i przez Niepokalaną zdobywać dusze. Oto druga idea, punkt testamentu św. Maksymiliana.

Dlaczego to stwierdzenie: "przez Niepokalaną" jest takie ważne? Żeby to zrozumieć, musimy się zastanowić nad prawdami naszej świętej wiary odnoszącymi się do Niepokalanej. Kim jest Niepokalana? Jaką rolę ma Ona odegrać? Kim Ona jest w planach Bożych?

Niepokalana

Ojciec Maksymilian powiada, że Niepokalana jest tajemnicą wiary i dlatego tylko naturalnym rozumem nie możemy Jej poznać. Niepokalana jest rzeczywiście tajemnicą wiary, więc droga Jej poznania prowadzi tylko przez modlitwę, przez kontemplację. "Pamiętaj, że słowa, które czytasz, nie są w stanie wyrazić, kim Ona jest, bo to słowa ludzkie, zaczerpnięte z pojęć ziemskich, słowa przedstawiające wszystko na sposób ludzki, gdy tymczasem Niepokalana to istota całkowicie Boża. Ona sama objawiać się tobie będzie przez wyczytane zdania i podawać ci myśli, przekonania, uczucia, których sam autor mógł się nawet nie domyślać. Uważaj też, że czym czystsze będziesz miał sumienie, czym częściej będziesz je obmywał pokutą, tym pojęcia twoje o Niej bardziej będą zbliżone do prawdy... Ona sama musi cię coraz bardziej oświecać i serce twe miłością ku sobie pociągać. Stąd też pamiętaj, że cały owoc czytania zależy od modlitwy" - napisze św. Maksymilian.

Nie zaniedbujmy czytania, ale z czytaniem musimy łączyć modlitwę. Jednak poznanie nasze zawsze będzie ograniczone - w pełni poznamy Niepokalaną dopiero w niebie.

[...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 2(100)2024 | Testamentowe orędzie, s. 12