Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Ojciec Święty

Redakcja   

6(98)2023 | Ojciec Święty
6(98)2023 | Ojciec Święty
6(98)2023 | Ojciec Święty

+ Maryja!

"Świeccy winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko to, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem Papieża, oraz pozostających z nim w łączności Biskupów. Oni są Kościołem".

Jan Paweł II, Christifideles laici, nr 9.

Ojciec Święty

Już w pierwszym wieku chrześcijaństwa, w momencie konfliktu we wspólnocie w Koryncie, gdzie odwołano biskupa, poproszono o rozstrzygnięcie Klemensa I. To bardzo znamienne, że o wiążącą decyzję poproszono biskupa Rzymu, mimo że w Efezie żył jeszcze św. Jan Apostoł.

Papież Klemens odpowiedział: "Wy przeto, którzy byliście przyczyną buntu, bądźcież posłuszni starszym i przyjmijcie upomnienie do pokuty. Gdyby jednak ktoś z was nie był posłuszny temu, co Chrystus przez nas mówi, to wiedzcież, że popadniecie w niemałe grzechy i niebezpieczeństwo. (...) Zgotujecie nam wielką radość, gdy się dowiemy, że jesteście posłuszni w tych rzeczach, o których wam pisaliśmy przez Ducha Świętego".

Od najdawniejszych czasów następca św. Piotra, biskup Rzymu, był uważany za ustanowionego przez Boga przełożonego całego Kościoła. Podobnie jak ojciec, który jest głową rodziny, tak Ojciec Święty przewodzi całemu zgromadzeniu miłości i opiekuje się różnorodnością Kościoła, czuwając by różnice nie stawały na drodze jedności, lecz działały w jej służbie. Papież to nie tylko urząd i wynikająca z niego władza, ale również charyzmat przewodzenia Kościołowi.

Znajomość tekstów Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka pomaga żyć dla Pana i Jego Kościoła.

Ku refleksji

  • Czy błogosławimy papieżowi i jego posłudze Kościołowi?
  • Jak często w naszej lekturze duchowej sięgamy po nauczanie papieskie?
  • Odszukaj w Internecie, za co modli się w tym miesiącu Papież. Dołącz tę intencję do codziennej modlitwy.