Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Matka dobrze radzi

Redakcja   

6(98)2023 | Matka dobrze radzi
6(98)2023 | Matka dobrze radzi
6(98)2023 | Matka dobrze radzi

"Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn" (por. J 2,5).

26 kwietnia obchodzimy w Kościele katolickim wspomnienie Matki Bożej Dobrej Rady.

Święto Matki Bożej Dobrej Rady zatwierdził papież Benedykt XIII, 25 kwietnia 1727 r., w 260. rocznicę pojawienia się obrazu. Z czasem święto przesunięto na 26 kwietnia, aby nie pokrywało się z uroczystością św. Marka Ewangelisty.

Dobra rada

Maryjny tytuł Dobrej Rady, który za sprawą papieża Leona XIII został jako wezwanie dodany Litanii loretańskiej, wskazuje na Maryję jako Niewiastę obdarzoną cnotami mądrości, roztropności i umiejętności, która wyprasza potrzebne łaski Boże (jako ich Szafarka), szczególnie te związane z podejmowaniem ważnych decyzji w trudnych sytuacjach życiowych, kiedy człowiek staje na rozstaju dróg, a zwłaszcza te dotyczące rozwoju duchowego lub posługi apostolskiej. Najlepsza rada, której Maryja udzieliła nam na kartach Pisma Świętego, jest zapisana w Ewangelii św. Jana: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Słuchanie i wypełnianie nakazów Pana jest wyrazem największej mądrości.

Podstawą czci Maryi jako Matki Dobrej Rady są teksty biblijne z ksiąg mądrościowych, w których zawarto prorocze wątki dotyczące Panny Maryi, oraz teologiczne uzasadnienia doktorów Kościoła, św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Bernarda z Clairvaux, w których Matka Jezusa została ukazana jako pośredniczka darów Ducha Świętego.

Czcząc Matkę Bożą Dobrej Rady, uznajemy, że może Ona wyprosić nam dar rady - jeden z siedmiu darów Ducha Świętego.

"W wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryi! Jeżeli bowiem o Niej myślisz, nigdy nie zejdziesz na manowce" - powtarzał św. Bernard z Clairvaux (XII w.).

To właśnie do Maryi możemy odnieść słowa proroka Izajasza: "I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej" (Iz 11,2).

To samo powiedział do Maryi Archanioł Gabriel: "Duch Święty zstąpi na Ciebie" (Łk 1,35). W innych miejscach Biblia wspomina: "Moja jest rada i stałość, moja - rozwaga" (Prz 8,14); "Rada jej rozlewać się będzie jak żywe źródło" (Syr 21,13); "Słuchaj, synu, przyjmij me zasady, a rady mojej nie odrzucaj" (Syr 6,23).

Historia obrazu

Historia obrazu Matki Bożej Dobrej Rady jest związana z miasteczkiem Genazzano [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 6(98)2023 | Matka dobrze radzi, s. 10