Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Wybrani i posłani

Redakcja   

5(97)2023 | Wybrani i posłani
5(97)2023 | Wybrani i posłani
5(97)2023 | Wybrani i posłani

+ Maryja!

"Rodzina jest powołana do budowania Królestwa Bożego w dziejach, poprzez udział w życiu i posłannictwie Kościoła" (Jan Paweł II, Familiaris consortio, nr 49).

Wybrani i posłani

Jesteśmy zbudowani na fundamencie Apostołów, których Chrystus wybrał i posłał, by głosili Ewangelię. Obiecał, że będzie dawał swojemu ludowi pasterzy według Jego Serca. Dziś, po dwóch tysiącach lat tej sztafety ewangelizacyjnej, wyświęcani biskupi są powoływani przez Pana, by - jak ojcowie w rodzinie - dbać o wspólnoty wierzących.

"Biskupem jestem dla was, chrześcijaninem jestem razem z wami. Tamto jest przyjętym obowiązkiem, to łaską. Tamto wystawia na niebezpieczeństwo, to przynosi zbawienie" (św. Augustyn).

Kościół jest apostolski, ponieważ pozostaje, przez następców św. Piotra i Apostołów, w komunii wiary i życia ze swoim początkiem oraz jest posłany na cały świat. Rzecz w tym, by odkryć, że na różne sposoby uczestniczymy w tym posłaniu.

Podobnie jak w rodzinie, gdzie pełnimy różne role i w zależności od wieku, dojrzałości, umiejętności, darów, posiadanych zasobów, czy okoliczności, w różnym stopniu angażujemy się w życie naszego domu, tak dzięki Duchowi Świętemu nasze apostolstwo może się przejawiać w niezliczonej mnogości form, zawsze jednak miłość, czerpana z sakramentów - przede wszystkim z Eucharystii - jest istotą i siłą napędową naszego życia w Kościele.

Ku refleksji

  • Czy znamy i kochamy naszego biskupa, proboszcza naszej parafii?
  • Czy i w jaki sposób nasza rodzina uczestniczy w posłannictwie Kościoła?
  • Czy uważam się za apostoła? Jak na co dzień rozszerzam Królestwo Boże?
  • Pomódl się za swojego biskupa, proboszcza, duszpasterza.