Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Niedziela

Małgorzata Piętka   

5(97)2023 | Niedziela
5(97)2023 | Niedziela
5(97)2023 | Niedziela

Jak ważna jest niedziela? Niedziela jest centrum chrześcijańskiego czasu, ponieważ w niedzielę celebrujemy zmartwychwstanie Chrystusa, a zatem każda niedziela jest mini-Wielkanocą. Kiedy lekceważy się niedzielę, w tygodniu pozostają tylko dni robocze. Człowiek, który został stworzony do radości, sprowadza wówczas siebie do roli robota skupionego na pracy, posiadaniu i konsumpcji. To na ziemi musimy nauczyć się świętować, w przeciwnym bowiem razie w niebie nie będziemy umieli zacząć. W niebie jest niedziela bez końca (Youcat, nr 187).

Niedziela jest dniem szczególnym, świętym, bo wybranym przez samego Boga. Dlatego, jako dzień Pański, powinna być należycie zaplanowana, pięknie przeżyta. W niedzielę każdy człowiek powinien znaleźć czas dla Boga, dla rodziny, przyjaciół. W planie dnia nie może zabraknąć chwili wytchnienia od ciągłego zabiegania, odpoczynku, oderwania się od wykonywanych w tygodniu obowiązków. Niemniej jednak praca i odpoczynek ciągle się wzajemnie przeplatają w życiu człowieka i tym samym są wpisane w ludzką naturę, są także zgodne z wolą Bożą.

Jest ktoś obok

Podczas codziennego zabiegania, wykonywania swoich obowiązków, podejmowania prac, domowych, zawodowych, rodzinnych, będąc na studiach czy w szkole, należy sobie na nowo uświadomić, jak szczególnym dniem jest niedziela. Jest to dzień, który daje nam szansę zatrzymać się, dostrzec dary otrzymywane od Boga, dostrzec, że wszystko jest dziełem Boga, abyśmy zobaczyli cudowne Jego dzieła w każdym naszym dniu.

Poprzez ciągłe zabieganie możemy nie zauważyć, że coś nam się wymyka, coś nam ucieka. Możemy czegoś nie dostrzec, nie zauważyć, czy to w życiu rodzinnym, czy zawodowym, czy społecznym. Możemy zaniedbać wzajemne więzi, nie mając z osobami bliskimi głębszych relacji lub po prostu tracąc z nimi kontakt. Możemy przeoczyć, że osoby się od siebie oddalają, że nie mamy czasu na rozmowę ze swoimi dziećmi, nawet nie wiedząc, co one przeżywają i z czym się mierzą. Dla osób dorosłych może to być błahostka, ale dla dziecka już nie. Dlatego tak ważne są wzajemne relacje i poświęcanie sobie nawzajem czasu. Najpierw jednak należy odłożyć na bok telefon, komputer, tablet, wyłączyć telewizor, by być ze sobą.

Rzeczy przyziemne nie zastąpią osób, które są przy nas w każdej chwili naszego życia. Liczy się bycie, rozmowa, okazane serce, dobroć. Niedziela jest dniem, w którym możemy dostrzec inne sprawy, być uważnym na drugiego człowieka, na potrzeby bliźnich. Poprzez właściwe decyzje, wybory, postępowanie, możemy ustrzec się złych czy niewłaściwych rzeczy, możemy być w pełni szczęśliwi, możemy mieć życie w obfitości - "a Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre" (Rdz 1,31), "Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości" (J 10,10).

Prawo do pracy i odpoczynku

Warto także dostrzec piękno otaczającego nas świata, ludzi, którzy są wokół nas, i tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, w naszym życiu. Potrzebny nam jest odpoczynek, regeneracja sił. Św. Jan Paweł II podkreślał, że wśród najważniejszych praw społecznych człowieka znajdują się prawo do pracy i prawo do odpoczynku. Ukazał to w swojej encyklice Laborem exercens, w której odwołał się do Księgi Rodzaju.

Praca zaś oznacza każdą czynność, którą człowiek podejmuje, bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo. Stworzony jest bowiem na obraz i podobieństwo Boga samego (por. Rdz 1,26). W Księdze Rodzaju jest ukazane, że Bóg, stwarzając świat, pracował przez sześć dni, zaś siódmego odpoczywał: "A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając" (Rdz 2,2-3). Bóg wiedział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Dlatego powinniśmy i my pracować i odpoczywać.

Niedziela jest takim dniem, w którym mamy więcej czasu. Możemy sobie tak rozplanować dzień, aby mieć możliwość uczestniczenia w Eucharystii, wsłuchać się w słowo Boże podczas Mszy świętej.

Niedziela jest szkołą miłości, sprawiedliwości, pokoju. Radości, bo chrześcijaństwo jest religią radości, a nie smutku, bo zostaliśmy stworzeni do radości i miłości, bo w końcu Chrystus z miłości do każdego z nas pokonał grzech i śmierć. Odpoczynku, żeby nabrać odpowiedniego dystansu do naszych codziennych obowiązków - zobaczyć, co jest w życiu naprawdę ważne. Solidarności z potrzebującymi, bo dzięki zmartwychwstaniu jesteśmy w relacji nie tylko z Panem Bogiem, ale także i innymi ludźmi - jesteśmy wspólnotą, która powinna się wzajemnie wspierać w drodze.

W tym dniu możemy wzmocnić nasze siły, by rozpocząć nowy nadchodzący tydzień, w służbie dobru i miłości w codziennych naszych obowiązkach.

Niedzielne prace

W niedzielę zazwyczaj powstrzymujemy się od niepotrzebnych prac. Wyjątek stanowi praca konieczna i społecznie użyteczna, a także zaangażowania społeczne, kulturalne czy sportowe.

W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Obowiązki rodzinne lub ważne zadania społeczne stanowią słuszne usprawiedliwienie niewypełnienia nakazu odpoczynku niedzielnego. Wierni powinni jednak czuwać, by uzasadnione powody nie doprowadziły do nawyków niekorzystnych dla czci Boga, życia rodzinnego oraz zdrowia (KKK, 2185). [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 5(97)2023 | Niedziela, s. 18