Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Małżeństwo zakorzenione w Bogu

Joanna Tuźnik   

5(97)2023 | Małżeństwo zakorzenione w Bogu
5(97)2023 | Małżeństwo zakorzenione w Bogu
5(97)2023 | Małżeństwo zakorzenione w Bogu

Instytucja małżeństwa została podniesiona przez Chrystusa do rangi sakramentu, który jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski. Łaska sakramentu małżeństwa ma wspomóc małżonków w realizowaniu ideału miłości, którym jest miłość Chrystusa do Kościoła. Prawna (kanoniczna) forma małżeństwa katolickiego została uregulowana na Soborze Trydenckim w 1563 r. Przyjęto na nim dekret zawierający nakaz sformalizowania związku w obecności świadków i osoby reprezentującej właściwą władzę. Od tamtego czasu wymóg ten stał się nieodłącznym elementem prawa świeckiego i kanonicznego.

Z sakramentalności małżeństwa wypływa jego nierozerwalność. Bowiem jak Chrystus jest nierozerwalnie złączony z Kościołem, tak i małżonkowie, którzy przed Bogiem składają przysięgę, stają się jednym ciałem przez samego Boga połączonym: "Co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela" (Mt 19,6); zostają związani nierozerwalnym węzłem, łączącym kobietę i mężczyznę, dającym fundament szczęścia i dobrego środowiska dla rozwoju dziecka.

Zawarcie sakramentalnego małżeństwa niesie ze sobą nieodwracalne skutki, dlatego każdy z przyszłych małżonków powinien odpowiedzialnie i dojrzale przemyśleć tę decyzję. Służy temu przygotowanie przedślubne (tzw. nauki przedmałżeńskie).

Najpierw młodzi przechodzą odpowiednie przygotowania i załatwiają formalności. Początkiem tej drogi jest kurs przedmałżeński, dzień skupienia i spotkania w poradni małżeńskiej. Para powinna mieć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego z informacją o nazwisku przyszłych dzieci. Mając wszystkie dokumenty, zgłaszają się do proboszcza parafii, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński, i tam spisują protokół przedślubny, zazwyczaj na 2-3 miesiące przed uroczystością.

Kolejnym etapem są zapowiedzi, które są ogłaszane w parafii panny młodej i pana młodego. Mają one na celu uniknięcie zatajenia przez którąś ze stron informacji, które powodowałyby nieważność małżeństwa.

Sakrament małżeństwa opiera się na przymierzu, które zawierają kobieta i męż-czyzna poprzez wypowiedzenie słów przysięgi. Mają one doniosłe znaczenie, bo określają zasady i najważniejsze elementy małżeństwa oraz ukazują najgłębszy sens tego sakramentu.

Pierwsza część przysięgi: "Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci" - wyraźnie określa trzy elementy [...].

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 5(97)2023 | Małżeństwo zakorzenione w Bogu, s. 22