Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencja MI na wrzesień i październik 2023

Redakcja   

5(97)2023 | Intencja MI na wrzesień i październik
5(97)2023 | Intencja MI na wrzesień i październik
5(97)2023 | Intencja MI na wrzesień i październik

Wrzesień - Aby słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas... Październik - Abyśmy wraz z Maryją, Dziewicą Misyjną, uobecniali Jezusa...

Wrzesień - Aby słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas i pomagało nam żyć według Jego woli w naszych czasach i w naszej historii.

Słowo Boże (Hbr 4,12)

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.

Nauczanie Kościoła (POMK 582)

Całą ufność jedynie i całkowicie w Niepokalanej połóż, a Ona cię już poprowadzi przez święte posłuszeństwo i do siebie w niebie doprowadzi.

Refleksja

Nie znać Pisma Świętego to nie znać Chrystusa - tak ważne przesłanie zostawił światu św. Hieronim. Pismo Święte musi być źródłem życia duchowego rycerza Niepokalanej. Nieustanne czytanie i rozważanie słowa podtrzymuje i zachęca wierzącego do pielgrzymki wiary. Tej świętej lektury nie powinniśmy z rąk wypuszczać, gdyż ona jest szkołą, w której od Niepokalanej uczy się postawy słuchania i posłuszeństwa słowu. Tak jak Niepokalana uczymy się odpowiadać Bogu zawsze "tak".

Uczmy się medytować i modlić słowem Bożym. Lectio divina powinna być praktykowana przez każdego rycerza Niepokalanej jako osobista szkoła pogłębiania zażyłości z Jezusem i naśladowania Maryi, która jest dla wszystkich Jej oddanych "szkołą modlitwy".

Październik – Abyśmy wraz z Maryją, Dziewicą Misyjną, uobecniali Jezusa nawiedzającego każdy dom, głoszącego Królestwo pokoju i niosącego ulgę cierpiącym.

Słowo Boże Mk (16,15-16)

Rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony".

Nauczanie Kościoła (POMK 1109)

Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała nasze serce i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie - oto nasz ideał.

Promieniować na otoczenie, zdobywać dla Niej dusze, by przed Nią także serca bliźnich się otwarły, by zakrólowała Ona w sercach wszystkich, co są gdziekolwiek po świecie, bez względu na różnicę ras, narodowości, języków i także w sercach wszystkich, co będą kiedykolwiek aż do skończenia świata - oto nasz ideał.

I by Jej życie w nas pogłębiało się z dnia na dzień, z godziny na godzinę, z chwili na chwilę i to bez żadnych granic - oto nasz ideał.

I aby to Jej życie podobnie rozwijało się w każdej duszy, co jest i będzie kiedykolwiek - oto nasz drogi ideał.

Refleksja

Członkowie Rycerstwa Niepokalanej pragną w pełni zrealizować swoje zobowiązania chrzcielne i z pomocą Niepokalanej wykorzystać każdą chwilę i okazję do budowania Królestwa Serca Jezusowego. Z całą pokorą i oddaniem nie tylko mamy dbać o ewangelizację i misyjność Kościoła, ale także pouczać i napominać tych, którzy zwątpili lub zeszli z drogi przykazań Bożych.

Dopóki Imię Jezusa nie zostanie ogłoszone całemu stworzeniu, mamy za zadanie być sługami Ewangelii i nauczać "w porę i nie w porę", zawsze, na każdym miejscu, za przykładem św. Maksymiliana, który nawet w obozie koncentracyjnym nie zatracił ducha misyjnego. W tym miesiącu w sposób szczególny otoczmy duchową i materialną troską misjonarzy i dzieła misyjne. Dbajmy także o dobre imię tych, którzy głoszą Ewangelię.