Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Kościół i jego rany... (3)

Rycerka Julia   

Kościół i jego rany
Kościół i jego rany
Kościół i jego rany

Przykłady wierności Bogu i Ojczyźnie z historii Polski wzięte.

Bóg, honor i Ojczyzna były dla duchowieństwa najwyższą wartością i w imię tych wartości niektórzy z nich dokonywali wprost heroicznych czynów.

Bóg - Maryja - Ojczyzna

Na wieść o tym, że podczas bitwy z Turkami pod Chocimiem w 1621 r. dowódca wojsk Rzeczpospolitej hetman Karol Chodkiewicz poniósł śmierć, biskup krakowski Marcin Szyszkowski zarządził procesję różańcową. Z kościoła dominikanów wyniesiono na ulicę obraz Matki Bożej Śnieżnej. "W wielogodzinnej procesji z różańcami w ręku szło całe miasto (...). Trzysta świec płonęło dokoła obrazu, stu śpiewaków królewskich intonowało Różaniec. Kto tylko mógł, modlił się o ratunek dla wiary i Ojczyzny". I oto, po sześciodniowych niekorzystnych pertraktacjach, zupełnie nieoczekiwanie "podpisano pomyślne dla Polski traktaty. Nikt nie wątpił, że Matka Boża odniosła zwycięstwo". Stwierdził to, w swym świadectwie następca Chodkiewicza, hetman Jerzy Lubomirski, któremu ukazała się Najświętsza Maryja Panna, utwierdzając w nadziei jednym słowem: WYTRWAŁOŚĆ...

Król Jan Sobieski należał do bractwa różańcowego, pościł w soboty o chlebie i wodzie i nie zaczynał żadnej ważniejszej pracy bez modlitwy. Gdy wyruszał na wyprawę wojenną, to zawsze poprzedzał ją procesją. Kiedy w 1683 r. udawał się pod Wiedeń, "zatrzymał się na Jasnej Górze, gdzie przez cały dzień się modlił. Wstępował też po drodze do innych sanktuariów maryjnych, aby błagać Najświętszą Pannę o pomoc. W Krakowie odbył pielgrzymkę do siedmiu kościołów [...].

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 3(95)2023 | Kościół i jego rany... (3), s. 22