Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Święci o Kościele

Ignacy Antiocheński   

rm-094-04.jpg
rm-094-04.jpg

Zjednoczeni

Kto chce mieć w sobie Boga i znaleźć pewną drogę wewnętrznego zjednoczenia się z Nim, powinien trwać w Jego rodzinie (w Kościele) i prowadzić życie rodzinne, ponieważ więzi z Ojcem Niebieskim i z braćmi polegają na wierze i miłości.

Św. Antoni z Padwy

Spoiwo miłości

Poprzez wiarę ludzie stają się materiałem nadającym się do budowania. Poprzez chrzest i nauczanie są ociosywani i wygładzani. Ale tylko kiedy są złączeni razem poprzez miłość, stają się naprawdę domem Bożym. Jeśli kamienie nie przylegałyby do siebie, jeśli nie miłowałyby się, to nikt by nie wszedł do takiego domu.

Św. Augustyn

Jeden, Apostolski

Jaki Kościół ustanowił Jezus? Jezus ustanowił Kościół na Piotrze, na Apostołach, nie inny. Nie istnieją różne kościoły: pełen i doskonały w swojej koncepcji istnieje tylko jeden. I to jest właśnie ten Kościół, na którego Jezus zesłał swojego Ducha Świętego.

Św. Paweł VI

Z Duchem Bożym

Tam, gdzie jest Kościół, tam jest i Duch Boży.

Św. Ireneusz

Matka

Nie można mieć Boga za Ojca, jeżeli nie ma się Kościoła za Matkę.

Św. Cyprian