Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencja MI na marzec i kwiecień 2023

Redakcja   

rm-094-33.jpg
rm-094-33.jpg

Marzec - Aby Wielki Post był sprzyjającym czasem do prowadzenia trzeźwego i budującego stylu życia, ufnej modlitwy i żywej nadziei.

Słowo Boże (Iz 58,6-7)

Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków?

Przesłanie św. Maksymiliana

Okres Wielkiego Postu, każdy piątek jako wspomnienie śmierci Pana są w Kościele specjalnym czasem praktyki pokutnej. Okresy te są szczególnie odpowiednie dla ćwiczeń duchowych, liturgii pokutnej, pielgrzymek o charakterze pokutnym, dobrowolnych wyrzeczeń, jak post i jałmużna, braterskiego dzielenia się z innymi (dzieła charytatywne i misyjne).

Refleksja

Początkiem autentycznego nawrócenia jest pokorne przyjęcie własnej słabości i grzesznej kondycji. Tylko wtedy, gdy jestem świadomy swojej nędzy, mogę być współczujący i miłosierny dla innych. Jako rycerze Niepokalanej i z Jej pomocą starajmy się przeżyć Wielki Post, podejmując drogę pokuty, która połączona z modlitwą pomoże nam przezwyciężyć egoizm i wielkodusznie otworzyć się na innych.

W Wielkim Poście Kościół zaprasza nas do modlitwy, postu i jałmużny. Poprzez modlitwę pogłębiamy naszą jedność z Bogiem. Post, jako dobrowolne pozbawienie się pożywienia i rzeczy zbędnych, pomaga nam w rozwoju osobistym, w relacji ze sobą. Jałmużna polega na wyciągnięciu ręki do bliźniego i praktykowaniu dobroczynności. Niech ten czas będzie dla każdego rycerza Niepokalanej okazją do wzrastania w hojności serca, w zdolności okazywania współczucia i życzliwości wobec najbardziej pokrzywdzonych i bezbronnych.

Kwiecień - Aby nowość Wielkanocy otwierała nas na akceptację nowego życia i odkrywania obecności Zmartwychwstałego Pana w każdej rzeczywistości.

Słowo Boże (Łk 24,5-7)

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: «Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie»".

Nauczanie Kościoła (KKK 991)

Wiara w zmartwychwstanie zmarłych była od początku istotnym elementem wiary chrześcijańskiej. "Zmartwychwstanie umarłych jest ufnością chrześcijan; ta wiara nas ożywia" (Tertulian). "Dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara... Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (1 Kor 15,12-14.20).

Refleksja

Przejście z ciemności do światła, ze śmierci do życia, z błędu do prawdy jest codziennym zadaniem. Nie byłoby to możliwe, gdyby zmartwychwstanie Chrystusa było bajką, ale skoro On pokonał śmierć, mamy nadzieję i moc do przezwyciężania każdego dnia własnych ograniczeń.

Wielkanoc powinna zakwitnąć w wierzącym świadomością obecności żyjącego Chrystusa w każdym człowieku i wydarzeniu w historii, aby świat stał się lepszy.