Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Tajemnice Kościoła

Piotr M. Lenart   

rm-093-08.jpg
rm-093-08.jpg

Program duszpasterski Kościoła w Polsce pt. Wierzę w Kościół Chrystusowy zaprasza do "pogłębienia przez Kościół świadomości swojej tożsamości, tj. ciągłego zastanawiania się nad swoją tajemnicą".

Wzorem poprzednich lat, w których próbowaliśmy pogłębić i lepiej zrozumieć dar Eucharystii, zapraszamy do wspólnego podążania z "Rycerzem Młodych" po drogach refleksji nad tematem wiary w Kościół, będącym wspaniałym rozwinięciem czy kontynuacją rozważań nad tajemnicą Eucharystii, która jest przecież nierozerwalnie i istotowo złączona z misterium Kościoła.

Myśl o ciągłym zastanawianiu się nad tajemnicą Kościoła kieruje uwagę w stronę Różańca świętego, który sam w sobie zawiera element refleksji i "stanowi on bardzo wartościowy środek, sprzyjający podejmowaniu we wspólnocie wiernych tego wysiłku kontemplacji chrześcijańskiego misterium" (św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, 5). To w tym nabożeństwie rozważamy "ciągle i na nowo" tajemnice życia Jezusa i Maryi. Zatem dzięki niemu możemy również rozważać "ciągle i na nowo" tajemnice Kościoła.

Ta różańcowa praktyka nie tylko przyczyni się do wspominania czy rozważania tajemnic Kościoła, umacniając i rozwijając miłość do Kościoła i wiarę w Kościół, ale jednocześnie pobudzi do gorliwej modlitwy za Kościół przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Różańca świętego i Matki Kościoła - i to tym bardziej, im bardziej sytuacja Kościoła - jak zauważył bp Andrzej Czaja, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski - staje się "wyjątkowo trudna".

Antykatolickiej propagandzie udaje się w wielu duszach osłabić lub wręcz usunąć wiarę w Kościół. Wielu przestało wierzyć Kościołowi na skutek zniszczenia autorytetu hierarchii, w tym autorytetu Papieża. Dodatkowo propagowany styl życia, oparty na przyjemnościach i zaspokajaniu różnych popędów, przy jednoczesnym rugowaniu z życia osobistego potrzeby duchowości powoduje drastyczny spadek tzw. powołań (do kapłaństwa, do życia zakonnego), jak i potrzeby zawierania małżeństw sakramentalnych.

Stąd zrodziła się myśl, aby - jak jedna część Różańca składa się z rozważania pięciu tajemnic z życia Jezusa i Maryi, tak i "stałą refleksję nad tajemnicą Kościoła" przeprowadzić w oparciu o pięć tematów, ukazujących Kościół w historii zbawienia po Pięćdziesiątnicy, czyli od czasu Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, zgromadzonych w Wieczerniku razem z Maryją, Matką Jezusa, aż do czasów współczesnych.

Chcemy po rycersku i z "Rycerzem Młodych" w ręku walczyć o dobre imię Kościoła, o prawdziwy obraz tej wspólnoty, którą założył nasz Pan, Jezus Chrystus, a w której działa i którą prowadzi Duch Święty.

TAJEMNICE KOŚCIOŁA
tajemnice działającego Ducha Świętego w Kościele od czasu Pięćdziesiątnicy

1. Misja ewangelizacyjna i nauczycielska Kościoła

Poznamy misje Apostołów, szczególnie św. Piotra i św. Pawła, jak również nauczanie soboru jerozolimskiego i późniejszych.

2. Czas prześladowań i męczenników

Poznamy życie świadków Chrystusa od pierwszych wieków aż po dziś, którzy oddali życie za prawdę Ewangelii.

3. Rany zadane jedności

Poznamy ranę zadaną Kościołowi przez utratę jedności na skutek rozłamów, podziałów (herezje, schizmy) i fałszowania prawdy Ewangelii oraz objawienie Serca Jezusowego jako lekarstwo na tę ranę zadaną jedności, jak również rolę Maryi, która "zniszczyła wszystkie herezje".

4. Czas Maryi i proroków maryjnych

Poznamy orędzia Maryi z uznanych Jej objawień oraz świadectwo życia i działalności świętych wyróżniających się szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej.

5. Czas Bożego Miłosierdzia i eucharystycznych cudów

Poznamy orędzie Bożego Miłosierdzia, szczególnie przekazane przez św. Faustynę, jak również znak Prawdziwej Obecności w cudach eucharystycznych.