Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Czym jest Kościół?

Redakcja   

rm-093-02.jpg
rm-093-02.jpg

+ Maryja!

Obecnie, kiedy sytuacja Kościoła staje się "wyjątkowo trudna", podejmujemy tematykę programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2022/2023, Wierzę w Kościół Chrystusowy.

Czym jest Kościół?

"Słowo «Kościół» (ekklesia, z greckiego ek-kalein - «wołać poza») oznacza «zwołanie». (...) «Kościół» jest ludem, który Bóg gromadzi na całym świecie" (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 751, 752).

Kościół w pierwotnym i zarazem podstawowym znaczeniu określał zgromadzenie osób, lud wybrany przez Pana Boga. Wspólnota, którą Pan Bóg prowadzi, o którą się troszczy, którą czasami upomina i karci, ale przede wszystkim obdarza swoją ojcowską miłością. Odpowiedzią ludzi na miłość Boga jest posłuszeństwo i oddawanie Mu należytej czci i miłości. A zatem Kościół to zgromadzenie osób, to Ty i ja, których Bóg wzywa po imieniu. Pan Bóg, zapraszając mnie do wspólnoty z Sobą i innymi, jednocześnie oczekuje ode mnie odpowiedzi na to zaproszenie.

Wtórnym określeniem kościoła jest budynek, w którym gromadzą się wierzący, aby oddawać cześć Bogu. Określenie to pojawiło się wraz z początkami budownictwa sakralnego w IV w.

Ku refleksji

  • Kościół to TY czy ONI?
  • Kościół - księża, zakonnicy...; a ludzie świeccy, ochrzczeni - kim są w Kościele?