Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
RYCERZ MŁODYCH
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Rycerski kalendarz liturgiczny

Redakcja   

rm-080-24.jpg
rm-080-24.jpg

Uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada
Dzień Zaduszny, 2 listopada

Te pierwsze dni listopada skłaniają do refleksji nad życiem i śmiercią. "Pamiętaj, że umrzesz" - te słowa przypominały naszym przodkom o kruchości życia i nieśmiertelności duszy.

Dla wierzącego pozostaje nadzieja życia wiecznego: "nie wszystek umrę", "w krainie życia będę widział Boga". Pamiętaj: Nic, co nie jest święte, nie wejdzie do nieba. Wielu nie myśli o tym, aby być świętym, nawet "wierzący" wybierają opcję czyśćca. Dla rycerzy Niepokalanej pozostaje jednak wzorem św. Maksymilian, który nie zaniżał poziomów życia, wręcz przeciwnie, stawiał poprzeczkę wysoko: "Muszę być świętym, i to jak największym".

Podczas tych dni rzeczywistości nieba, czyśćca i piekła stają przed oczami wierzących dość jasno i nie są one wymysłem. Już tutaj przez swoje wybory, czyny wybieramy swoje miejsce w wieczności. W te dni Kościół kieruje nasz wzrok ku niebu, ku wszystkim świętym "duchom, które już doszły do celu", oraz tym duszom, które oczyszczają się w Bożej miłości w czyśćcu, aby ujrzeć wkrótce oblicze Boga.

Pamiętaj: Możemy im pomóc przyspieszyć tę chwilę przez ofiarowanie odpustu uzyskanego w dniach 1-8 listopada pod zwykłymi warunkami oraz przez nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

Największym darem dla duszy w czyśćcu cierpiącej jest ofiara Mszy świętej. W dzień zaduszny kapłan może odprawić trzy Msze święte: za zmarłych oraz w intencjach papieża i własnej. Kościół wskazuje na eschatologiczny aspekt naszego życia. Jesteśmy stworzeni dla wieczności.

Propozycja: Zastanowię się nad słowami "wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny".

Rocznica odzyskania niepodległości, 11 listopada

To dzień dziękczynienia za dar wolności, za to, że mogę nazywać się Polakiem. Pamiętaj: Pomódl się w intencji Ojczyzny. Propozycja: Pogłębiaj w sobie, wśród młodzieży i w swoim otoczeniu ducha zdrowego patriotyzmu, poszanowania narodowej kultury i dumy z tego, co polskie.

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny, 21 listopada

Święto to obchodzi się na pamiątkę poświęcenia kościoła w Jerozolimie ku czci Maryi. Na powstanie święta wpłynął apokryf z II w., Protoewangelia św. Jakuba, według której Maryja została dana na wychowanie do świątyni jerozolimskiej, gdzie "kochał ją cały dom Izraela". W tym dniu w wielu zgromadzeniach osoby zakonne składają lub odnawiają śluby, przez które poświęcają się Bogu na wzór Niepokalanej.

Pamiętaj: Tego dnia rozpoczął swoje istnienie Niepokalanów (1927 r.). Założyciel św. Maksymilian ukazywał Niepokalaną jako wzór bezgranicznego ofiarowania się Bogu.

Adwent

Grudzień - czas Adwentu i Bożego Narodzenia - oczekiwania pełnego nadziei, któremu przyświeca Niepokalana, i czas radości z przyjścia Mesjasza; czas dziękczynienia Bogu za Jego Wcielenie.

Na spotkanie z Panem idziemy z Maryją. Ona jest Jutrzenką naszego Adwentu. We wszystkie dni Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, odprawiana jest o wschodzie słońca Msza święta o Matce Bożej, zwana roratnią lub roratami. Nazwa "roraty" pochodzi od zwyczajowej pieśni na wejście, rozpoczynającej się od słów Rorate caeli desuper ("Spuśćcie rosę niebiosa"). Zwyczaj: Na roraty ludzie przynoszą świece lub lampiony. Zwyczajowo też świecę roratnią, zapalaną podczas Mszy roratniej, przyozdabia się niebieską wstążką. Pamiętaj: Adwent charakteryzuje się przygotowaniem duchowym na przyjście Jezusa przez modlitwę, oczyszczenie z grzechu, podejmowanie postanowień, pracę nad sobą.

Propozycja: Gdzieniegdzie zbiera się sianko do żłóbka dla Dzieciątka Jezus (1 dobry uczynek = 1 źdźbło słomy).

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 8 grudnia

Niepokalane Poczęcie oznacza pierwszą łaskę, jaką otrzymała Maryja od Boga. Treść przywileju wyraża prefacja tego dnia: "Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby Ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokalanej i jaśniejącej pięknością Oblubienicy Chrystusa. Wybrana ze wszystkich, wyprasza łaskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości". Do rozpowszechnienia prawdy o Niepokalanym Poczęciu NMP szczególnie przyczynił się zakon franciszkański.

Pamiętaj: rycerz Niepokalanej może w tym dniu otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Św. Maksymilian tak zachęcał do świętowania:

1) "W dzień Tej, której sumienie nigdy zmazą nie było skalane, oczyśćmy swoje sumienia w spowiedzi i przystąpmy do Komunii świętej;

2) prośmy Niepokalaną, by nas na wyłączną własność przyjąć raczyła, odnawiając akt całkowitego poświęcenia;

3) niech każdy z nas zapyta siebie, czy w kończącym się roku zrobił dla Niepokalanej, dla zbawienia i uświęcenia duszy swojej i bliźnich, ile tylko mógł?

Niech dzień ten będzie dniem odrodzenia naszych dusz i wznowienia gorliwości dla szerzenia królestwa najmiłościwszej Królowej nieba i ziemi". [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 6(80)2020 | Rycerski kalendarz liturgiczny, s. 24