Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Modlitwa modlitw

Franciszek   

rm-078-06.jpg
rm-078-06.jpg

Msza święta jest modlitwą (...) najwyższą, najwznioślejszą, a jednocześnie najbardziej "konkretną". Jest bowiem spotkaniem miłości z bogiem poprzez jego słowo oraz ciało i krew Jezusa. Jest spotkaniem z panem.

Co to jest modlitwa? Jest ona przede wszystkim dialogiem, osobistą relacją z Bogiem. A człowiek został stworzony jako byt w osobistej relacji z Bogiem i znajduje swoją pełną realizację tylko w spotkaniu ze swoim Stwórcą. Droga życia prowadzi do ostatecznego spotkania z Panem (...).

Kiedy Mojżesz przed płonącym krzewem słyszy głos Boga, pyta, jakie jest Jego imię. I co odpowiada Bóg? "Jestem, który jestem" (Wj 3,14). To wyrażenie w swoim pierwotnym znaczeniu odnosi się do obecności i przychylności, zaraz potem Bóg dodaje bowiem: "Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba" (w. 15). I tak również Chrystus, kiedy powołuje swoich uczniów, powołuje ich, aby byli z Nim. To jest zatem największa łaska: móc doświadczyć, że Eucharystia jest uprzywilejowanym momentem, aby przebywać z Jezusem, a poprzez Niego - z Bogiem i z braćmi.

Modlitwa, jak każdy prawdziwy dialog, to także umiejętność zachowania milczenia (...) milczenia razem z Jezusem. Kiedy idziemy na Mszę świętą, być może przychodzimy pięć minut wcześniej i zaczynamy rozmawiać z osobą, która jest obok nas. Ale to nie jest moment na rozmowy - to moment na milczenie, by przygotować się do dialogu. To moment, by się skupić w sercu, by się przygotować do spotkania z Jezusem (...).

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 4(78)2020 | Modlitwa modlitw, s. 6