Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Jednocząca siła

Błażej Wołowicz   

rm-077-13.jpg
rm-077-13.jpg

Kościół żyje dzięki Eucharystii, jest ona żywym doświadczeniem Jezusa dla ludzi wierzących.

Sakramentem Miłości nazywa Eucharystię św. Tomasz z Akwinu. To w niej w wyjątkowy sposób człowiek spotyka Jezusa żywego i obecnego.

Niezawodny Przyjaciel

Drogi młody Przyjacielu, jakie jest twoje doświadczenie Jezusa Eucharystycznego? Kim dla ciebie jest Jezus w Eucharystii?

Dla mnie Chrystus Eucharystyczny jest przede wszystkim Bogiem, ale jest również Przyjacielem, na którego pomoc i wsparcie mogę zawsze liczyć. Jest tym, który z miłości do mnie, również do Ciebie, do każdego człowieka, oddał życie. Benedykt XVI stwierdził, że w Sakramencie Ołtarza Pan przychodzi do człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże (por. Rdz 1,27), stając się towarzyszem w drodze. Pan poprzez sakrament Eucharystii jest obecny w naszym życiu.

Źródło, szczyt i tajemnica

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem życia chrześcijańskiego" - tymi słowami Sobór Watykański II określił Eucharystię. Jan Paweł II, podsumowując encyklikę Ecclesia de Eucharistia, wspomina swoje doświadczenie pierwszej Mszy świętej, którą sprawował w katedrze na Wawelu w krypcie św. Leonarda: „Mój wzrok spoczywa każdego dnia na białej hostii i kielichu, w którym czas i przestrzeń jakby «skupiają się», a dramat Golgoty powtarza się na żywo, ujawniając swoją «teraźniejszość»". Eucharystia jest wielką tajemnicą, która przerasta człowieka. Ludzie nie potrafią pojąć, jak to możliwe, że Bóg jest obecny całym swoim ciałem w małym kawałku hostii. Tego nie da się zrozumieć, można tylko uwierzyć w to, że Jezus jest obecny w Eucharystii.

Odbicie Boga

W pobożności św. Jana Pawła II wielkim przykładem była Maryja. Nazywa Ją Mistrzynią w kontemplowaniu oblicza Chrystusa. Maryja zawsze wskazuje nam drogę do Jezusa. Św. Ludwik Maria de Montfort nauczał, że kiedy my mówimy "Maryja", Ona mówi "Bóg". Ona jest odbiciem Boga. Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa ludzki intelekt, a przez to zmusza do uległości Słowu Bożemu, a nikt tak jak Maryja nie może być przewodnikiem w takiej postawie. Papież wskazuje nam, by być uległym Słowu Bożemu, a jednocześnie dać się prowadzić Niepokalanej. Maryja wzywa nas, byśmy byli posłuszni bez ograniczeń [...].

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 3(77)2020 | Jednocząca siła, s. 13