Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Filary wiary

Piotr M. Lenart   

rm-077-03.jpg
rm-077-03.jpg

Nic nie dzieje się bez powodu. Podobnie każde zdarzenie ma swoje przyczyny i określone konsekwencje. Dlatego w tym jakże trudnym czasie szczególnej wymowy nabiera zapowiedziana na czerwiec tego roku beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego zawołanie Soli Deo („Samemu Bogu”) oraz postawa pełna odwagi i zawierzenia Maryi Matce Kościoła wobec zagrożeń wynikających z komunizmu dla naszej Ojczyzny i Kościoła mogą być twórczą inspiracją w dobie epidemii i niepewności jutra. Jak „czerwona zaraza” za czasów Prymasa przenikała dusze i umysły wielu ludzi, i wielu sądziło, że nigdy się nie skończy, a jej bolesne skutki odczuwamy do dziś, podobnie szalejąca epidemia wzbudza niepokoje. Za przykładem Wielkiego Prymasa i jak św. Maksymilian dajmy się prowadzić Niepokalanej, a uzbrojeni Jej Cudownym Medalikiem i z różańcem w ręku możemy pokonać wszystko.

Bieżący numer „Rycerza Młodych” próbuje przybliżyć duchowość Prymasa Tysiąclecia i wskazać, jak możemy sami czerpać z jego doświadczenia i przykładu dla osiągnięcia najważniejszego celu swego życia, którym jest zbawienie.

Zarówno Ojciec Maksymilian Maria Kolbe, jak i kard. Stefan Wyszyński to opatrznościowe filary naszej wiary, charakteryzującej się głęboką czcią dla Maryi jako Królowej Polski i Niepokalanej. Wytyczyli nam drogę, Maryjną drogę, po której możemy kroczyć, kontynuując ich dokonania i zapisując kolejne karty historii Kościoła i Polski. Jako rycerze Niepokalanej zajmujemy się realizacją naszego powołania: tworzeniem dalszej części Maryjnej historii Polski i Kościoła.