Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz

Didache   

rm-077-04.jpg
rm-077-04.jpg

W ten sposób dzięki czyńcie: Najpierw nad kielichem:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, 
za święty winny szczep Twojego sługi Dawida,
który nam poznać dałeś przez Jezusa, Twego Sługę.
Tobie chwała na wieki.

Następnie nad łamanym chlebem:

Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, 
za życie i za wiarę, 
którą nam poznać dałeś 
przez Jezusa, Sługę Twego. 
Tobie chwała na wieki! 

Podobnie jak ten chleb 
rozsiany po wzgórzach, 
a zebrany stał się czymś jednym, 
tak niech się zgromadzi Twój Kościół
z krańców ziemi do Twego Królestwa.
Albowiem Twoja jest chwała i moc
przez Jezusa Chrystusa na wieki.

Niech nikt nie pożywa ani nie pije waszej Eucharystii jak tylko ten, kto został ochrzczony w imię Pana. W tej sprawie Pan powiedział: „Nie dawajcie psom tego, co święte”.

Po spożyciu dziękujcie w ten sposób:

Dziękujemy Ci, Ojcze Święty, 
za Twoje święte Imię, 
któremu przygotowałeś 
mieszkanie w naszych sercach; 
dziękujemy za wiedzę, wiarę 
i nieśmiertelność, 
którą nam objawiłeś 
przez Jezusa, Syna Twego. 
Tobie chwała na wieki!

Panie wszechmocny! Ty stworzyłeś wszystko dla Twego Imienia. 
Ludziom dałeś na pożywienie 
pokarm i napój duchowy 
i życie wieczne 
przez Jezusa, Sługę Twego. 
Za wszystko dzięki Ci składamy, 
bo jesteś potężny. 
Tobie chwała na wieki!

[...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 3(77)2020 | Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, s. 4