Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
RYCERZ MŁODYCH
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Ofiara serca

Salezja Wojdyła   

rm-076-20.jpg
rm-076-20.jpg

Kościół katolicki w Polsce zaproponował wiernym na najbliższe lata program duszpasterski Eucharystia daje życie. Głównym jego celem i zadaniem jest pochylenie się nad tajemnicą Eucharystii. Jest to szczególny czas łaski, w którym możemy na nowo uświadomić sobie, jak ważne miejsce zajmuje Msza święta i adoracja Najświętszego Sakramentu w życiu każdego chrześcijanina.

Eucharystia daje nam możliwość osobistego spotkania z Panem i zjednoczenia z Nim. Żywy i prawdziwy Chrystus przychodzi do nas w tym sakramencie miłości, aby nas karmić swoim Słowem, Ciałem i Krwią, przez co pragnie wejść z nami w zażyłą relację. Jednak często nie doceniamy tego daru. Od kogo więc możemy się uczyć umiłowania Eucharystii?

Piękne przykłady zjednoczenia z Jezusem Eucharystycznym pozostawili nam święci i błogosławieni. Oni nie szli na łatwiznę - kochali Jezusa niepodzielnym sercem pomimo wszystko.

Jednym z bardzo mi bliskich przykładów jest bł. Matka Klara Ludwika Szczęsna - współzałożycielka Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, której liturgiczne wspomnienie obchodzimy 7 lutego.

W życie i duchowość bł. Matki Klary wpisuje się żarliwa miłość do Jezusa Eucharystycznego. Długie godziny, które spędziła na adoracji Pana Jezusa, utajonego w Najświętszym Sakramencie, były dla niej osobistym spotkaniem z żywym Bogiem. Stamtąd czerpała miłość do każdego człowieka, którą pozostawia nam dziś jako przesłanie.

Według osobistych zapisków, tabernakulum było dla niej szkołą, a Krzyż księgą. Czego można się nauczyć w tej nietypowej szkole? Miłości, pokory, służby i oddania drugiemu... Choć dzisiejszy świat nie lubi tych słów - nie są modne i kojarzą się ze słabością - Matka Klara pokazuje nam, że składając swoje życie dzień po dniu w ofierze, wbrew logice tego świata, niczego się nie traci, lecz zyskuje.

[...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 2(76)2020 | Ofiara serca, s. 20