Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
  • Slider 6
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencje MI na listopad i grudzień 2019

Tomasz Straszyński   

rm-074-10-intencja-mi.jpg
rm-074-10-intencja-mi.jpg

Listopad. Aby Niepokalana była dla każdego wierzącego przykładem miłości i słuchania Słowa Bożego.

Niepokalana jest dla nas szczególnym wzorem miłości Boga. Ona wyraża swoją miłość do Boga przez wypełnianie Jego przykazań, przez modlitwę uwielbienia i dziękczynienia, a także poprzez bezgraniczne zaufanie wobec Jego planów.

Niepokalana jest dla nas wzorem miłości bliźniego. W Biblii widzimy, jak Matka Najświętsza troszczy się o potrzeby bliźnich. Raz służy u swej krewnej, św. Elżbiety, pomagając przez trzy najtrudniejsze dla kobiety ostatnie miesiące jej brzemienności. Drugi raz w Kanie Galilejskiej Maryja dostrzega zakłopotanie rodziny nowożeńców z powodu braku wina na weselu. Znajduje rozwiązanie tego problemu, zwracając się do swego Syna Jezusa, który przemienia wodę w wino.

Niepokalana jest również przykładem słuchania Słowa Bożego. Ona nie jest tylko biernym słuchaczem, lecz zachowuje czujność i jest gotowa przyjąć słowo, aby je wypełnić wiernie, wytrwale, do końca. Oto w chwili zwiastowania w Nazarecie, kiedy Pan Bóg za pośrednictwem Archanioła Gabriela objawił Maryi swój odwieczny plan, Ona, wsłuchana uważnie w głos Archanioła, z ufnością zgodziła się na pełnienie Bożej woli, czego owocem jest narodzenie Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela.

Dziękujmy Bogu za Maryję, naszą Matkę, naśladujmy Ją w miłowaniu Pana Boga i drugiego człowieka, a także we wsłuchiwaniu się w Słowo Boże.

Grudzień. Aby kontemplacja tajemnicy Bożego Narodzenia odnowiła serce każdego wierzącego.

Kontemplacja (z języka łacińskiego: contemplatio) jest szczególnym rodzajem modlitwy, mającym wiele wymiarów. w chrześcijaństwie uznaje się, że kontemplacja jest możliwa jedynie dzięki łasce wiary, gdyż jest spoglądaniem w wierze na Chrystusa.

Każdego roku ludzie wierzący świętują w Kościele Boże Narodzenie. Jest to również czas, w którym ludzie spotykają się wspólnie z rodziną przy stole, rozmawiają, spożywają wiele różnorodnych potraw, obdarowują się wzajemnie prezentami. Proponuję, aby każdy zadał sobie pytanie, czy - świętując co roku Boże Narodzenie - kontempluje tę wielką tajemnice przyjścia na świat w ludzkim ciele Jezusa Chrystusa, Syna Bożego? Czy może z roku na rok przeżywanie świąt Bożego Narodzenia staje się dla nas coraz bardziej powierzchowne w wymiarze duchowym, pozbawione kontemplacji tej wielkiej tajemnicy?

Módlmy się, aby kontemplacja tajemnicy Bożego Narodzenia odnawiała serca ludzi wierzących i pozwoliła ludziom na bardziej świadome jej przeżywanie w wymiarze duchowym.