Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Serce wiary

Małgorzata Matyja   

rm-073-30-serce-wiary.jpg
rm-073-30-serce-wiary.jpg

W listopadzie mija setna rocznica opublikowania listu apostolskiego Maximum illud, którym Benedykt XV pragnął nadać nowy impuls odpowiedzialności misyjnej Kościoła.

Ojciec Święty Franciszek, przypominając o tej rocznicy, podkreślił misyjny wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne w 2017 r. wystosował List do Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Nawiązał do tego, że przed stu laty Benedykt XV skierował swój list w okresie I wojny światowej, którą sam określił jako "bezsensowną rzeź". "Także w naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych smutną chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, niech do wszystkich z odnowionym zapałem niesiona będzie Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość strach, pobudzając do ufności i nadziei" - napisał Franciszek.

Ojciec Święty ogłosił październik Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jego przygotowanie powierzył Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów i Papieskim Dziełom Misyjnym, "aby promować inicjatywy oraz nasilić w szczególności modlitwę..., głoszenie Ewangelii, rozważania biblijne i teologiczne na temat misji, dzieła miłosierdzia chrześcijańskiego i konkretne działania współpracy i solidarności między Kościołami, aby rozbudził się entuzjazm misyjny" - napisał Franciszek.

Entuzjazm misyjny podjęli uczniowie z Przeciszowa k. Oświęcimia, tworząc na szkolnym orliku różaniec misyjny w kształcie serca. Napis utworzyli jako żywy obraz w kamizelkach odblaskowych akcentując przewodnie przesłanie październikowe "MISJA SERCEM WIARY". Każdy dziesiątek różańca jest w innym kolorze i symbolizuje jeden z kontynentów: zielony

- nawiązuje do zieleni afrykańskich lasów tropikalnych oraz jest kolorem nadziei; czerwony - podkreśla kolor skóry Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki; biały - oznacza kolor skóry Europejczyków; niebieski - symbolizuje wody chrztu i wody Oceanu Spokojnego, na którym rozsiane są liczne wyspy; żółty - przypomina ludy Azji, najliczniejsze na świecie; często też porównuje się ich skórę do koloru żółtego.

Poprzez takie działania chcemy dotrzeć do jak największej grupy społeczności i podkreślić, jak ważna jest modlitwa różańcowa, która łączy nasze kontynenty, przez co jesteśmy jedną wspólnotą Kościoła chrześcijańskiego na całym świecie.