Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencje MI na wrzesień i październik 2019

Tomasz Straszyński   

rm-073-10-intencja-mi.jpg
rm-073-10-intencja-mi.jpg

Wrzesień. Aby Kościół był światłem dla ludzkości kroczącej w ciemności.

Kroczenie w ciemności może być przerażające i niebezpieczne, zarówno w kontekście życia codziennego (jazda na rowerze w nocy drogą bez oświetlenia może doprowadzić do wypadku), jak i w wymiarze duchowym (duchowa pustka bez relacji z Bogiem może doprowadzić do poczucia bezsensu życia).

Pan Jezus powiedział: "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia".

Jezus jest obecny w Kościele i każdego dnia w wielu kościołach świata wierni mogą czerpać od Niego światło, które rozświetla ciemności naszego życia.

Módlmy się, aby Kościół był źródłem światła dla ludzi kroczących w ciemności, szczególnie poprzez świadectwo codziennego życia chrześcijańskiego wszystkich wiernych.

Październik. Aby Kościół nieustannie odnawiał i umacniał swoją misyjną gorliwość.

Dzięki misjonarzom służącym w Kościele do ludzi z wielu krajów na świecie może docierać Ewangelia, która nadaje życiu sens.

Niestety, misjonarzy dotykają nierzadko prześladowania i często oddają swoje życie za wiarę, ponieważ nie zapierają się Jezusa Chrystusa nawet w obliczu śmierci.

Módlmy się, aby w Kościele nieustannie odnawiała się i umacniała misyjna gorliwość i aby nigdy nie zabrakło w nim misjonarzy gotowych głosić Ewangelię ludziom na całym świecie.