Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencje MI na lipiec i sierpień 2019

Tomasz Straszyński   

rm-072-10-intencja-mi.jpg
rm-072-10-intencja-mi.jpg

Lipiec. Aby miłość wierzących przełamała podziały i niezgodę.

"Zgoda buduje, niezgoda rujnuje". Podziały często tworzą się, gdy dochodzi między ludźmi do niezgody. Ludzie pochodzą z różnych domów oraz wzrastają w różnych środowiskach, co wpływa na to, że mają odmienne zdanie i spojrzenie na dany temat, i walczą o to, kto ma rację. Niezgoda może prowadzić do izolacji, do zniszczenia relacji między ludźmi.

Inspirując się słowami św. Maksymiliana: "Tylko miłość jest twórcza" - módlmy się o to, aby miłość ludzi wierzących przełamała podziały i niezgodę, i doprowadziła do stworzenia jedności wśród ludzi.

Sierpień. Aby męczeństwo i dar życia św. Maksymiliana dawały siły i były światłem dla prześladowanych członków Kościoła.

Prześladowania, wyśmiewanie, szyderstwa - któż z nas, członków Kościoła, nie spotkał się z tym? Choć doświadczenia te są trudne, Pan Bóg nie obiecał nam łatwego życia, gdy zdecydujemy się pójść za Nim, a wręcz wprost powiedział: "Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,23).

Módlmy się o siły, aby nikt z nas w obliczu prześladowań, na wzór świętych męczenników i św. Maksymiliana, nigdy nie wyparł się wiary i nie odszedł z Kościoła. "Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony" (Mk 13,13).