Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
 • Slider 4
 • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Chrystus w braciach naszych (1)

Redakcja   

rm-071-31-kodeks.jpg
rm-071-31-kodeks.jpg

"Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili" (Ewangelia według św. Mateusza 25,40).

 1. Rycerz szanuje każdego człowieka.
 2. Rycerz do bliźniego podchodzi z zaufaniem, chyba że jego postępowanie wykaże, że nie jest tego godzien.
 3. Rycerz nie jest pobłażliwy wobec złych czynów bliźniego, aby przez brak sprawiedliwości nie krzywdzić ludzi dobrych.
 4. Rycerz, karcąc niegodne postępki bliźniego, nie odwraca się od niego całkowicie, aby nie zamykać mu drogi do poprawy, lecz przeciwnie, stara się w każdym, nawet błądzącym bracie, widzieć i podkreślać jego stronę dobrą.
 5. Rycerz w obcowaniu z bliźnimi jest zawsze pogodny, nawet w najcięższej sytuacji nie szerzy zwątpienia, lecz w każdym człowieku budzi zaufanie w jego własne siły i wiarę w zwycięstwo słusznej sprawy.
 6. Rycerz czuje się odpowiedzialny za swych bliźnich, dlatego śpieszy im chętnie z pomocą, lecz bez narzucania się i bez szukania własnej chluby.
 7. Rycerz ma cywilną odwagę odmówić swych usług natrętom, natomiast ludziom cichym i skromnym stara się uczynić więcej niż go o to proszą.
 8. Rycerz jest uprzejmy dla każdego, lecz nigdy nie okazuje obłudnego pokoju; jest łagodny dla ludzi dobrej woli, dla ludzi złej woli lub dla obłudników jest surowy.
 9. Rycerz wobec bliźniego jest szczery: mówi mu w oczy, co o nim sądzi, zanim rozgłosi to innym.
 10. Rycerz jest rzetelny: nie obiecuje bliźniemu więcej, niż może rzeczywiście mu zrobić. Wszystko zaś, co obiecał, dokładnie i punktualnie spełnia.
 11. Rycerz jest prawdomówny: mowa jego jest tak-tak, nie-nie, bez światłocieni.
 12. Rycerz jest wierny: dochowuje ściśle danego bliźniemu słowa.
 13. Rycerz jest dobroduszny: nie czyni krzywdy bliźniemu, ale raczej wyrządzoną sobie cierpliwie znosi.
 14. Rycerz jest dyskretny: nie jest ciekaw tajemnic bliźniego, powierzonej zaś sobie tajemnicy ściśle dochowuje.
 15. Rycerz jest życzliwy dla bliźniego: nigdy mu nie zazdrości, lecz cieszy się z jego szczęścia.

Leon Brodowski, "Rycerz Niepokalanej" 11/1946