Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Była umarła, a ożyła

Bazyli Wielki   

rm-072-04-byla-umarla.jpg
rm-072-04-byla-umarla.jpg

Bóg pragnie oczyścić cię z bolesnej rany i po ciemnościach ukazać ci światło. Jak dobry pasterz, zostawia owce, które nie zbłądziły, a szuka ciebie.

Drogi powrotu

Należy się weselić i cieszyć,
ponieważ córka moja była umarła, 
a znów ożyła.

Czy ten, kto upada, nie powstaje? Czyż ten, co odwraca się od drogi prawej, nie nawraca się? W Piśmie Świętym znajdziesz wiele środków zaradczych przeciwko złu, liczne lekarstwa zapewniające powrót z upadku do zbawienia. Znajdziesz również tajemnice dotyczące śmierci i zmartwychwstania; świadectwa straszliwego sądu i wiecznej kary; prawdy dotyczące pokuty i odpuszczenia grzechów; niezliczone przykłady nawrócenia; przypowieści o drachmie, owieczce, o synu, który z nierządnicami roztrwonił swój majątek, który zaginął i odnalazł się, umarł i znowu ożył. Używajmy tych środków zaradczych przeciwko złu, leczmy nimi nasze dusze. 

Dźwigajmy się z upadku, skoro posiadamy taką możność i nie traćmy nadziei, gdyśmy odstąpili od złych czynów. Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników. "Przyjdźcie, uwielbiajmy Go, padając na twarze, płaczmy przed Nim". Słowo Odwieczne, wzywając nas do pokuty, kieruje do nas natarczywe wołanie: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię". Istnieje więc droga zbawienia. Obyśmy tylko chcieli nią kroczyć. [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 4(72)2019 | Była umarła, a ożyła, s. 4