Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Bóg Stephena Hawkinga

Jan P. Strumiłowski   

rm-072-24-hawking.jpg
rm-072-24-hawking.jpg

Stephen Hawking jest jednym z najbardziej znanych fizyków i kosmologów naszych czasów. Na polu fizyki i jej popularyzacji posiada on ogromne zasługi.

W swojej karierze Stephen Hawkins zajmował się takimi kwestiami, jak: przewidywanie na podstawie teorii względności Einsteina istnienia czarnych dziur czy też odkrywaniem i opisem początków Wszechświata. Jego książka Krótka historia czasu, która w sposób bardzo przystępny opisuje tajemnice teorii względności i wynikający z niej model wszechświata, stała się światowym bestsellerem, a jej przystępny i zrozumiały język sprawił, że to, co dla wielu ludzi wydawało się niemożliwe do zrozumienia, stało się bardziej jasne.

Hawking urodził się w Oxfordzie w rodzinie związanej z nauką. Jego ojciec był biologiem, a matka zajmowała się filozofią, politologią i ekonomią. Rodzice przekazali mu zarówno zamiłowanie do nauki, jak i głęboki sceptycyzm w kwestiach religijnych. Jego ojciec był wojującym ateistą.

Dwa spojrzenia na prawdę

Sceptycyzm Hawkinga w kwestii istnienia Boga nie wywoływał w nim awersji do religii. Współpracował z Papieską Akademią Nauk. Spotykał się z papieżami Janem Pawłem II i Benedyktem XVI, zwłaszcza podczas konferencji naukowych organizowanych przez papieską akademię. Również ze strony Kościoła jego niewiara nie wywoływała oporu lub strachu. Kościół świadomie oddzielał prawdę odkrywaną na drodze poszukiwań naukowych od prawdy objawionej. Naukowcy, niestety, taką dystynktywnością często się nie odznaczają. Na tym polu zaczynają się problemy z wiarą Hawkinga, który, wierząc w moc nauki, wątpił w istnienie Boga, a ostatecznie otwarcie przeczył Jego istnieniu. [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 4(72)2019 | Bóg Stephena Hawkinga, s. 24