Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Trwali jednomyślnie

Ilona Kwaśny   

rm-071-23-trwali.jpg
rm-071-23-trwali.jpg

W dzień Pięćdziesiątnicy Apostołowie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego przebywali na tym samym miejscu, aby się modlić. (por. Dz 1,14; 2,1)

Dar Ducha Świętego jest poprzedzony modlitwą. Trzeba wciąż powracać do spraw istotnych, najbardziej podstawowych, choć może się wydawać, że tak bardzo oczywistych.

Naucz nas...

Modlitwa. Najprostszą jej definicją, którą słyszałam, jest wzniesienie myśli, zwrócenie serca do Boga. Jednak, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego, modlitwę poprzedza jej pragnienie. Trzeba więc wzbudzić w sobie pragnienie kontaktu z Bogiem, pragnienie Jego bliskości i przyjaźni z Nim. Pragnienie to rodzi się "z kontemplacji modlącego się Jezusa", inaczej mówiąc, z wpatrywania się w Niego.

"Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją", jeden z uczniów wyraził to pragnienie w słowach: "Panie, naucz nas modlić się".

Jeżeli chcę się pomodlić, a nie wiem jak, najlepiej patrzeć na modlącego się Jezusa, wziąć do ręki Pismo Święte, pójść w spokojne miejsce, by zwrócić uwagę na modlitwę Jezusa, którą znajdziemy na kartach Ewangelii. Pozwolić, aby pragnienie modlitwy zrodziło się w sercu.

Można także rozbudzać w sobie to pragnienie, spotykając i patrząc na ludzi, którzy się modlą. Można pójść na Mszę świętą, na adorację czy spotkanie modlitewne, lub na spotkanie wspólnoty parafialnej, aby modlić się razem, wspólnie wpatrywać się w modlącego Pana Jezusa i pozwolić, aby On modlił się w nas i nas pouczał.

Formy modlitwy

Patrząc na modlącego się Jezusa, można wyciągnąć konkretne wskazówki co do modlitwy. W Ewangeliach zachowały się dwie wyraźnie sformułowane modlitwy Chrystusa z okresu Jego działalności. Każda z nich zaczyna się dziękczynieniem.

Można powiedzieć, że dziękczynienie jest dobrym punktem wyjścia do modlitwy. Pomaga modlącemu się człowiekowi zwrócić uwagę na to, co dobre i piękne, co otrzymał i co ma w posiadaniu - i wzbudzić wdzięczność za te wszystkie dary, wielkie i małe. [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 3(71)2019 | Trwali jednomyślnie, s. 23