Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 4
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Intencje MI na maj i czerwiec 2019

Anna Bednorz   

rm-071-10-intencja-mi.jpg
rm-071-10-intencja-mi.jpg

Maj. Aby oddanie się Maryi było dla chrześcijan motywacją i siłą do wspierania Kościoła.

Czym jest dla mnie oddanie się Maryi? Co przez to rozumiem? Nie mam tu na myśli wzniosłych aktów, gdy jestem w rozpaczy. Poprzez codzienne oddawanie się Matce Bożej przybliżam się do Niej, pomaga mi to bardziej brać z Niej przykład. Westchnienia każdego dnia, krótka modlitwa przed każdym zadaniem pięknym imieniem "Maria". Wtedy Maryja jest ze mną, a ja z Nią i właśnie Ona daje mi siłę, motywację do wspierania Kościoła, przez solidne wykonywanie swoich obowiązków stanu, bycie dobrym mężem, żoną, dzieckiem, kapłanem, zakonnicą, pracownikiem, pracodawcą.

Trwanie przy Maryi daje siłę stawania się lepszym przez pokonywanie choćby najdrobniejszych wad, a co za tym idzie, odważne świadczenie o Bogu w trudnych czasach, kiedy przeciwnicy Kościoła chcieliby chrześcijaństwo zepchnąć do podziemia. Św. Maksymilian jest dowodem na to, że całkowite oddanie się Niepokalanej daje siłę i motywację nawet w najgorszych warunkach.

Czerwiec. Aby cały Lud Boży czuł się zaangażowany w pracę misyjną i charytatywną Kościoła.

Kościół został posłany przez Boga, aby szerzył Królestwo Boże w świecie. Jako pierwsi do tego zadania zostali powołani Apostołowie. Jezus, posyłając im Ducha swego, wyposażył ich we wszystko, czego potrzebowali do nawracania ludzi. Każdy, kto uwierzył w Chrystusa i przyjął Jego naukę, stał się Jego apostołem. 

Nas też Pan powołuje, by nieść Dobrą Nowinę innym ludziom. Wszystko, co jest nam potrzebne, zawiera się w Słowie Bożym i w sakramentach. Nie jesteśmy z tym sami, Jezus cały czas nas wspiera swoją łaską i kieruje przez nauczanie Kościoła. "Idźcie na cały świat i nawracajcie wszystkie narody".

Pan Jezus wiele razy uzdrawiał, gdy chodził po świecie. W dzisiejszych czasach również nie brakuje ludzi cierpiących i potrzebujących. Pomoc im może mieć różne formy. Zaczynając od modlitwy za nich, przez obecność, dobre słowo, aż po wsparcie finansowe na jedzenie, lekarstwa czy edukację. Można pomagać w swoim najbliższym otoczeniu, rodzinie, sąsiedztwie, albo angażować się w akcje charytatywne prowadzone przez organizacje kościelne lub fundacje. Praca misyjna i charytatywna są nierozłączne, ponieważ, karmiąc ciało, trzeba też nakarmić ducha. Wszystkim, którzy pragną zgłębić temat, polecam Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus.