Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
 • Slider 6
 • Slider 9
 • Slider 10
 • Slider 11
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Na Bożym ordynansie

Redakcja   

rm-070-31-kodeks-mlodego-rycerza.jpg
rm-070-31-kodeks-mlodego-rycerza.jpg

"Tak, Ojcze" (Mt 11,26).

 1. Rycerz nic nie przekłada nad służbę Bogu.
 2. Rycerz o Miłosierdziu Bożym nigdy nie rozpacza, a jest ufny, bo wie, że Ojciec stoi u steru łodzi jego życia.
 3. Rycerz jest zawsze czujny i nie ustaje w modlitwie. Modlitwa rycerza jest szczera i krótka.
 4. Rycerz świeci żywą wiarą i nieustannie prosi o jej przymnożenie.
 5. Niezdobytą twierdzą ducha rycerskiego jest pokora: widzenie siebie w prawdzie.
 6. Służba rycerza Bogu jest radosna, gdyż jest swobodą dziecka Bożego.
 7. Rycerz, chcąc być obywatelem Wiecznej Ojczyzny Niebieskiej, troszczy się o to, jak pełnić Wolę Bożą na ziemi.
 8. Rycerz doskonali się wewnętrznie, nie przez ucieczkę od świata, nie w warunkach sztucznych, lecz przez realną pracę nad rozbudową Królestwa Bożego na ziemi.
 9. Rycerz kocha ten świat, gdyż widzi w nim odblask piękna Bożego.
 10. Postawa rycerza wobec życia doczesnego jest twórcza, prometejska: przetwarza on i uduchawia materię, by stawać się podobnym do Boga Stworzyciela.
 11. Rycerz jest posłuszny Kościołowi Bożemu na ziemi: z nim modli się i pracuje, uczestniczy w jego walkach i cierpieniach, jego nadziejach i radościach.
 12. Rycerz kocha i czci Bogarodzicę Maryję, Patronkę wszystkich dobrych rycerzy.
 13. Rycerz w każdym kapłanie Kościoła Powszechnego widzi szafarza skutecznych łask Bożych.
 14. Msza święta jest słońcem życia rycerza.
 15. Rycerz nie tylko staje na baczność przed Ewangelią, lecz stale ją czyta i rozważa: jest ona dla niego zawsze dobrą nowiną.
 16. Rycerz w każdej chwili swego życia jest w stanie łaski uświęcającej, aby odwaga jego była nieustraszona.
 17. Ambicją rycerza jest wyprowadzić swych bliźnich z ciemności zwątpienia do jasności wiary Chrystusowej.
 18. Rycerz czci i naśladuje świętych rycerzy.
 19. Rycerz tak żyje, by śmierć była najwyższym wykwitem jego życia.

Leon Brodowski, "Rycerz Niepokalanej" 9/1946