Pomiń ten link jeśli nie chcesz trafić na czarną listę!
RYCERZ MŁODYCH
  • Slider 2
Dwumiesięcznik dla młodych ciałem i duchem

Młodzi, wiara i rozeznanie powołania

Redakcja   

"Kościół i świat pilnie potrzebują waszego entuzjazmu. Jesteście chwilą obecną, bądźcie najjaśniejszą przyszłością".

Ojcowie synodalni, czyli biskupi zgromadzeni na XV Zwyczajnym Synodzie Biskupów w Rzymie, pragną słuchać "wiecznie młodego" Jezusa Chrystusa i rozpoznać w Nim głos ludzi młodych, głos nadziei i radości, ale także niezadowolenia czy milczenia.

Czy synod przyniesie tak potrzebne owoce powrotu młodzieży polskiej do Boga, do Kościoła i umiłowania liturgii? Czy zaowocuje to wzrostem powołań i zaangażowania młodych w życie Kościoła i wspólnot kościelnych?

Przyjrzyjmy się dokumentowi końcowemu synodu biskupów dot. młodzieży, wiary i rozeznania powołania, który papież Franciszek zatwierdził 27 października 2018 r.

Struktura

Dokument składa się z trzech części, 12 rozdziałów, 167 paragrafów i w oryginalnej wersji włoskiej liczy 60 stron. Motywem przewodnim dokumentu jest droga uczniów do Emaus, o której pisze św. Łukasz w swej Ewangelii.

Służyć i słuchać

Dokument odwołuje się do sytuacji, w której żyją młodzi, wymieniając najważniejsze zagadnienia i wyzwania. Papież Franciszek w homilii podczas synodu przeprosił młodych w imieniu dorosłych za brak wsłuchiwania się w potrzeby ludzi młodych. "Jako Kościół Jezusa Chrystusa pragniemy słuchać was z miłością, będąc pewnymi dwóch rzeczy: że wasze życie jest cenne dla Boga, ponieważ Bóg jest młody i kocha ludzi młodych; i że wasze życie jest cenne również dla nas, a wręcz konieczne, aby iść naprzód". "Chcemy przyczynić się do waszej radości, aby wasze oczekiwania stały się ideałami" - napisali biskupi w liście do młodych. Chcą oni prowadzić prawdziwy dialog z młodzieżą, unikając przy tym "przygotowanych odpowiedzi i szybkich przepisów". Zauważyli, że młodzi chcą być "wysłuchani, uznani i aby im towarzyszyć". W dokumencie zaś podkreślili, że głos ludzi młodych musi być "uznany za ciekawy i pożyteczny na płaszczyźnie społecznej i kościelnej".

Ojcowie synodalni przyznają, że Kościół nie zawsze zajmował taką postawę, zwłaszcza księża i biskupi, przeciążeni licznymi obowiązkami, z trudem znajdują czas na posługę słuchania.

"Kościół jest wam matką, nie opuści was, jest gotów wam towarzyszyć na nowych drogach, na wspaniałych ścieżkach, gdzie wiatr Ducha wieje mocniej, rozpraszając chmury obojętności, powierzchowności i zniechęcenia". Biskupi zwrócili uwagę na konieczność właściwego przygotowania ludzi świeckich - mężczyzn i kobiet - którzy będą w stanie towarzyszyć młodym pokoleniom. Ponadto w obliczu takich zjawisk, jak "globalizacja i zeświecczenie, młodzi dążą do odkrywania na nowo Boga i duchowości. To zaś powinno być dla Kościoła bodźcem do przywracania ważności dynamiki wiary" - uważają Ojcowie synodalni.

Oświata

Dokument zwraca uwagę na potrzebę dobrej oświaty. "W świecie, w którym wszystko jest wzajemnie powiązane: rodzina, praca, technologia, obrona życia i migranci" - biskupi uznają za niezastąpioną "rolę szkół, uniwersytetów, kolegiów, oratoriów i innych placówek, gdzie młodzi spędzają tak wiele czasu. Katolickie instytucje edukacyjne pozwalają na ich integralną formację, proponując zarazem ewangeliczne świadectwo promocji ludzkiej. Są one szczególnie wezwane do zmierzenia się z relacją między wiarą a problemami współczesnego świata, różnymi perspektywami antropologicznymi, wyzwaniami naukowo-technicznymi, zmianami społecznymi i zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości".

Nowe oblicze parafii

Parafia jako "Kościół terytorialny" pozostaje ważnym ośrodkiem wzrastania w wierze osób młodych. Duszpasterstwo w parafiach powinno zostać na nowo przemyślane, gdyż niejednokrotnie okazuje się ono mało dynamiczne. [...]

Cały artykuł przeczytasz w papierowym wydaniu RYCERZ MŁODYCH - 6(68)2018 - Młodzi, wiara i rozeznanie powołania, s. 24